Surinaamse leerlingen worden te veel blootgesteld aan geweld in de media en gemeenschap

Geweld vrouwen

GFC LIFESTYLEREDACTIE- Er is een verontrustende trend gaande in Suriname: een groeiend aantal leerlingen bewapent zich met messen en andere soorten wapens.

GFC Lifestyle vroeg een psycholoog naar mogelijke verklaringen voor dit gedrag en welke mogelijke oplossingen er zijn.

Volgens de expert kan dit gedrag voortkomen uit een gevoel van onveiligheid of behoefte aan zelfbescherming.

Het kan ook een reactie zijn op omgevingsinvloeden, zoals blootstelling aan geweld in de media, in de gemeenschap of zelfs thuis.

Sommige kinderen kunnen wapens dragen om indruk te maken op leeftijdsgenoten of om een gevoel van macht te ervaren.

OOK INTERESSANT
Jaloerse ex- vriend steekt twee banden voormalige geliefde lek

Hoewel er verschillende factoren kunnen bijdragen aan dit gedrag, benadrukt de deskundige de cruciale rol van ouders en leerkrachten bij het voorkomen van dergelijke incidenten.

“Het is essentieel dat volwassenen actief betrokken zijn bij het leven van hun kinderen en studenten. Ze moeten niet alleen de fysieke aanwezigheid van wapens ontmoedigen, maar ook de emotionele en psychologische problemen aanpakken die kunnen leiden tot het dragen van wapens,” zegt ze.

Een mogelijke oplossing is het implementeren van programma’s die kinderen leren om conflicten op een vreedzame manier op te lossen en de gevolgen van geweld begrijpen.

OOK INTERESSANT
'Afrikaanse toestanden' in Suriname: Eigen waterputten graven door beperkte toegang waterleidingnetwerk

Daarnaast moet er meer bewustzijn komen bij ouders en leerkrachten over de signalen van angst, agressie of andere gedragsveranderingen bij kinderen.

Deze trend van gewapende schoolleerlingen in Suriname onderstreept volgens haar de dringende noodzaak voor effectieve interventies gericht op het verbeteren van de veiligheid van kinderen en het aanpakken van de onderliggende problemen die bijdragen aan dit verontrustende gedrag.