fbpx

Surinaamse delegatie aanwezig bij regionale anti-drugsvergadering COPOLAD

GFC NIEUWSREDACTIE- In het kader van het COPOLAD III programma wordt in Asuncion Paraguay de jaarlijkse, alsook de High Level meeting gehouden.

Suriname werd bij deze meeting vertegenwoordigd door Bieswadath Somai, beleidsadviseur en Nationaal Focal point COPOLAD en directeur Beleidsvoorbereiding en Beheer, lid van het Interim-management Team KPS, Rishi Akkal, Commissaris van politie.

COPOLAD is het enige door de EU gefinancierde programma dat de hele CELAC-regio bestrijkt en ondersteuning biedt voor een evenwichtige, geïntegreerde, alomvattende, multidisciplinaire en wetenschappelijk onderbouwde benadering van de wereldwijde drugssituatie in Latijns-Amerikaanse en Caribische landen, zowel vanuit het oogpunt van de vraag naar drugs als het terugdringen van het aanbod van drugs.

De derde fase van COPOLAD startte in februari 2021 voor een periode van 48 maanden en met een budget van 15 miljoen euro.

Voortbouwend op de resultaten van de vorige fasen blijft COPOLAD III de technische en politieke dialoog tussen CELAC en de EU bevorderen, alsook de technische capaciteit van de instituten in Latijns-Amerika en Caribische regio ondersteunen bij het terugdringen van de vraag naar en het aanbod van drugs, met inbegrip van alternatieve ontwikkeling.

BEKIJK OOK
Internetstremming door dringende werkzaamheden internationale glasvezelkabels

Door middel van dialoog en samenwerking zal het programma de relevantie en alomvattendheid van het overheidsbeleid inzake drugs vergroten.

Op regionaal niveau werkt het programma door de samenstelling van werkgroepen die landen met gelijkaardige belangen samenbrengen. De expertise van de werkgroepen zal zorgen voor de nodige ondersteuning voor de uitvoering van actieplannen en specifieke technische bijstand.

Op nationaal niveau zal specifieke technische bijstand worden aangeboden op basis van de behoeften die door de deelnemende landen en hun nationale autoriteiten zijn vastgesteld. De integratie van een gendergelijkheidsperspectief is een prioriteit voor COPOLAD III.

De specifieke behoeften van vrouwen en meisjes worden door het programma vooropgesteld en er zal aandacht worden besteed aan het verminderen van genderongelijkheid door voor elk onderdeel op maat gemaakte benaderingen te hanteren.

De door COPOLAD III gelanceerde werkgroepen zijn: Aanpassing van en toegang tot verslavingszorg en zorg voor vrouwen en de kwetsbare bevolking; Inleiden; Rechten en duurzame ontwikkeling; Alomvattende en duurzame alternatieve ontwikkeling; Internationale samenwerking, zowel bij onderzoeken naar drugshandel als bij witwasonderzoeken.