fbpx

Surinaamse Bankiers Vereniging staat achter genomen valutamarktmaatregelen

GFC NIEUWSREDACTIE- De Surinaamse Bankiers Vereniging (SBV) is reeds geruime tijd in overleg met de regering en de Centrale Bank over de stijging van de wisselkoers en maatregelen om deze af te remmen.

Op initiatief van de regering wordt in een gestructureerde vorm hierover regelmatig overleg gevoerd, tussen de regering, de Centrale Bank, de bankiersvereniging en de vereniging van cambio’s.

Het hiervoor opgerichte platform is op 4 augustus door president Santokhi geïnstalleerd en na deze datum al diverse malen samengekomen.

Ter bestrijding van de sterke stijging van de wisselkoers zijn de volgende maatregelen afgesproken en ook al in verschillende stadia van uitvoering:

• Verkoop van vreemde valuta door deviezenbanken vanuit hun eigen reserves;
• Verruimde retentieregeling van exportopbrengsten te verkopen door de deviezenbanken;
• Verruiming van het omzetten contante naar girale USD’s door de Central Bank;
• Verruiming van het aanbod aan vreemde valuta in de markt door interventie door de regering;
• Nadere ordening door de Centrale Bank van de retentieregeling waardoor de deviezenbanken retentiemiddelen tegen vaste wisselkoersen moeten kopen.

BEKIJK OOK
Zwaargewonde man aangetroffen langs de weg

De SBV onderschrijft in een bericht volkomen het belang van een efficiënt werkende vreemde valutamarkt en een stabiele wisselkoers en heeft er vertrouwen in dat de getroffen maatregelen een positieve uitwerking zullen hebben op het beteugelen van de wisselkoers.

De SBV wil wel benadrukken dat een stabiele en gezonde wisselkoers alleen te bereiken is in samenhang met evenwichtige fiscaal-budgettaire verhoudingen en een gunstige ontwikkeling van de reële economie, met name groei van export.

De SBV doet een beroep op alle betrokken partners om naleving van de gemaakte afspraken te waarborgen, zodat alle betrokkenen binnen hun specifieke taakstelling hun rol effectief kunnen blijven vervullen.

Ook doet SBV een dringend beroep op alle vragers en aanbieders van valuta om speculatief handelen achterwege te laten. Ook het kopen van Surinaamse producten wordt aanbevolen boven geïmporteerde producten. “Zo maken we samen Suriname sterk. Wij dragen allen bij aan een sterke SRD,” aldus de Surinaamse Bankiers Vereniging.