Stropers dragen schilpadden- en eieren weg tijdens legseizoen

GFC NIEUWSREDACTIE- Het zeeschildpadden legseizoen is sinds januari begonnen toen de eerste krapes op de stranden van Braamspunt en Galibi aan kwamen kruipen.

Vrijwilligers en de voorzitter van ProBioS, Erlan Sleur hebben geconstateerd dat alle nesten tot op heden leeg gestroopt.

Ook hebben we de legstranden gebruiksvriendelijker gemaakt door het vele drijfhout dat daar ligt te verleggen zodat de dieren een doorgang konden vinden want de situatie was echt nijpend.

Het strand zat potdicht met hout dat een onneembare barrière was voor de dieren om een nestplaats te vinden op het strand.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Drijfhout beschermt nesten zeeschildpadden

Een vrijwilliger van ProBioS heeft in het weekdn tijdens het waken over het legstrand van Braamspunt, vissers bezig gezien die vissersnetten uitgezet hadden voor het legstrand.

Dit is in het legseizoen verboden. Nadat de vissers de netten kwamen ophalen zag hij dat er 2 zeeschildpadden (krapes) in de netten vastzaten.

Vanuit het duister op het strand volgde hij het schouwspel en zag hoe het vissersnet met de dieren werd opgehaald. Hij had echter verwacht dat de dieren uit de netten zouden worden gehaald maar dat gebeurde niet.

De 2 krapes werden in de boot geladen en meegenomen. Het is bekend dat Guyanezen de zeeschildpadden eten in eigen land en er zijn vaker meldingen gemaakt hier in Suriname van vissers die de dieren vangen en slachten.

Tot op heden en tegen alle afspraken in, zijn de jachtopzieners ook nog niet gestationeerd op Braamspunt. “Helaas had onze vrijwilliger geen nachtcamera om het moment vast te leggen en betreurde het gebeuren diep maar kon helaas niet ingrijpen vanwege het mogelijke gevaar.”

“Wij willen nu alle ProBioS vrijwilligers die op het strand over de zeeschildpadden waken, met nachtcamera’s uitrusten zodat de bewijzen vastgelegd kunnen worden. We zullen het gebeuren ook melden aan de instanties die hiervoor verantwoordelijk zijn,” aldus Sleur.

Overige berichten