Drijfhout beschermt nesten zeeschildpadden

legschildpad 1

INGEZONDEN– De laatste tijd duiken geregeld geluiden op over drijfhout dat een bedreiging zou zijn voor zeeschildpadden om hun eieren te leggen.

De vrees is dat met name op Braamspunt de aangespoelde boomstammen en grote takken de dieren niet aan land komen en dus geen nesten maken. In de krant stond deze week zelfs dat het drijfhout een plaag is voor zeeschildpadden.

De zorg dat grote stukken drijfhout zeeschildpadden verhindert om voor hun nageslacht te zorgen is begrijpelijk, maar niet op realiteit gestoeld. Het tegendeel is namelijk waar. Hoe zit dat? Suriname heeft een hele dynamische kust, waarbij stranden eroderen en weer aangroeien. Indien een modderbank voor de kust ligt breekt die de golfenergie en vindt er aangroei van de kust plaats.

Gunstig voor zeeschildpadden

Tussen twee modderbanken vindt altijd erosie plaats van de kust, aangezien de golven het land ongeremd bereiken. Hierbij worden de mangrove bomen ontworteld en opeengestapeld. Op plekken waar erosie het grootst is, komt dus het meeste drijfhout vrij. En dat is juist gunstig voor zeeschildpadden.

OOK INTERESSANT
Eigen huis bezitten blijkt een illusie voor groot deel jonge Surinamers

Zeeschildpadden kiezen er op deze plekken dan voor om terug te keren naar zee en elders op het strand een nieuwe nestplek uit te kiezen. Vaak komen ze dan uit het deel waar de concentratie hout het minst is en het strand door de natuurlijke verplaatsing van het zand juist aangroeit. Dit zijn dus ook veilige plekken voor de nesten van zeeschildpadden. Hier liggen de eieren hoog en droog en lopen ze niet het gevaar weg te spoelen door de zee die het strand afkalft.

Wegspoelen nesten

Dit in tegenstelling tot nesten gelegd in het oostelijke deel van Braamspunt die vaak door erosie wegspoelen. Volgens Kathleen Gersie, kust- en riviermorfoloog aan de Anton de Kom Universiteit vangen de dode mangrovebomen de golfenergie op en breken de stammen de golfslag waardoor de erosie wordt vertraagd. Door de westwaartse beweging van het strand op Braamspunt komt het hout in de grootste concentraties in het oosten voor en het minst in het westen, waar nesten van zeeschildpadden minder snel zullen wegspoelen.

OOK INTERESSANT
Regering wil kleine goudmijnbouw in formele sfeer brengen

Kortom: drijfhout heeft de functie van een golfbreker die de energie van de golven breekt en het zand vasthoudt. Het verwijderen van drijfhout op deze plekken heeft daarom een averechtse werking. Het versnelt de erosie van het strand en verhoogt het risico dat zeeschildpadden hun nesten leggen op delen van het strand waar hun nesten snel wegspoelen.

Michael Hiwat
Oceans and Wildlife Officer
WWF-Guianas

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: WWF-Guianas en Grondbeleid en Bosbeheer beschermen legstranden zeeschildpadden