fbpx

Nieuw bestuur Stichting Natuurbehoud Suriname wil zo snel mogelijk aan de slag

GFC NIEUWSREDACTIE- Minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer heeft het nieuw bestuur van Stichting Natuurbehoud Suriname (Stinasu) geïnstalleerd.

Er zitten 5 leden in het bestuur van de stichting, maar er konden slechts 3 leden aanwezig zijn bij de installatie.

Deze 3 nieuwe bestuursleden zijn:

Jonathan Vangee (Voorzitter van het stichtingsbestuur)
Abigail Vorswijk (bestuurslid)
Andwele Rozenhout (bestuurslid)

Bovengenoemde bestuursleden kregen uit handen van de minister van GBB hun beschikkingen, zodat zij aan de slag kunnen gaan.

Roelf Cairo, onderdirecteur Bosbeheer tevens waarnemend hoofd s’ Lands Bosbeheer, en Kenneth Cyrus, directeur van Stinasu, waren ook aanwezig tijdens de installatie van de 3 bestuursleden.

Cyrus is de huidige directeur van Stinasu en zit precies 3 jaren als directeur. Hij geeft aan dat hij gedurende 2 jaren en 8 mnd de stichting heeft geleid zonder een bestuur.

Verder geeft hij aan dat een stichting leiden zonder een bestuur betekent dat hij als directeur vaak zelf beslissingen moest nemen. Af en toe moet ook de minister en soms ook de onderdirecteur Bosbeheer beslissingen nemen. Volgens Cyrus is het werk veel gemakkelijker als je een bestuur hebt.

BEKIJK OOK
Palmentuin vanaf 1 december tot juni 2023 gesloten voor publiek

Hij noemde enkele problemen op die zich voordeden toen de stichting niet beschikte over een bestuur. Deze zijn onder meer gelden van de stichting die bij de bank zijn die niet gelicht kunnen worden, omdat er geen bestuursleden waren om te tekenen en projecten die niet uitgevoerd kunnen worden, omdat er niet genoeg geld in kas was.

Jonathan Vangee, voorzitter van het bestuur van Stinasu, wil zo snel mogelijk vergaderen met de bestuursleden en de directeur over de knelpunten en eventuele oplossingsmodellen de stichting rakende.

Als voorbeeld haalde hij de kwestie aan van de bankrekeningen van de stichting die vastzitten. Dit probleem dient zo snel mogelijk opgelost te worden, zodat er geld vrijkomt om de lopende projecten uit te voeren.