fbpx

Stichting Kinderboekenfestival installeert coördinator en werkgroep Kindereducatiecentrum

GFC NIEUWSREDACTIE- Stichting Kinderboekenfestival heeft maandag bij het bos aan de Kanangalaan in de Cultuurtuin, waar binnenkort in een leerrijk wandelbos komt als onderdeel van een milieuvriendelijk Kindereducatiecentrum, een Werkgroep Kindereducatiecentrum geïnstalleerd onder leiding van coördinator Imgracia Joemrati.

Bij deze korte plechtigheid waren behalve KBF-bestuursleden en vrijwilligers ook diverse deskundigen aanwezig, waaronder de gewezen Cultuurtuinbeheerder en boomkenner, Patrick Madari, media-icoon Roy Ristie, sinds 2019 KBF Goodwill Ambassadeur en de projectontwikkelaar Brian Delprado.

Voorzitter Sigmund Proeve van de Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname, sprak van een heugelijk moment, omdat na vijf jaren van voorbereiding uiteindelijk een begin kan worden gemaakt met de daadwerkelijke uitvoering van dit project.

Hij onderstreepte hierbij het belang van educatie en vorming voor elk kind en de rol van lezen en taal voor de ontwikkeling van de mens! KBF Goodwill Ambassadeur Roy Ristie feliciteerde de organisatie met deze stap en sprak de verwachting uit dat het project succesvol gerealiseerd zal worden, waarmee een grote bijdrage kan worden geleverd aan de vorming van jeugdige Surinamers!

Aan de hand van enkele illustraties gemaakt door SUNECON’s architect, Brian Delprado, werd vervolgens een geactualiseerd plan voor de inrichting van het bosrijke terrein gepresenteerd.

De technische zaken rondom de oprichting van het Kindereducatiecentrum waren namelijk drie jaar geleden al voorbereid door onze grote sponsor Ingenieursbureau SUNECON.

Er is door de architect een drie fasenplan uitgewerkt, waarbij eerst een erfscheiding zal worden aangebracht en twee containerunits op het zuidelijk deel van het terrein zullen worden geplaatst met de mogelijkheid voor een kantine en kantoorruimte.

BEKIJK OOK
Boze klant bedreigt winkeleigenaar: 'ik stap naar de media om jullie te breken'

De tweede fase houdt in het ontwikkelen van het sprookjesbos met wandelpaden en educatieve opdrachten voor diverse niveaugroepen.

De derde fase zal bestaan uit het opzetten van een kinderboekenmuseum, een bibliotheek met leesactiviteiten- en tentoonstellingsruimten!

Inmiddels beginnen de eerste donaties ten behoeve van het Kindereducatiecentrum, zowel financieel als materieel binnen te druppelen, waardoor de prognose is dat de eerste activiteiten nog in dit schooljaar van start kunnen gaan.

De werkgroep, bestaande uit Letitia Tjen-a-tak, Christio Wijnhard, Gracia Nelson, Henry Delprado en Patrick Madari, heeft als voornaamste taak de inhoudelijke activiteiten van het Kindereducatiecentrum voor te bereiden.

Vanaf dit moment zal de werkgroep educatieve programma’s gekoppeld aan boeken en voorleesverhalen vaststellen voor bezoekende leerlingen van de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw van het basisonderwijs, voor bezoekers van VOJ– en VOS-scholen, alsook voor buitenschoolse groepen.

Stichting Kinderboekenfestival rekent op de ondersteuning van de totale gemeenschap, de overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en allen die het belang van educatie en vorming van onze jeugd via het Kindereducatiecentrum inzien.

BEKIJK OOK: Reactie Bureau Rechten van het Kind op geweld tegen kinderen