Startsein gegeven voor verfraaiing Ringweg

GFC NIEUWSREDACTIE- Waarnemend directeur Inder Gangabisoensingh van Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) in Suriname heeft samen met directie van International Mall of Suriname (IMS) het startsein gegeven van het verfraaiingsproject Ringweg.

Dit vond plaats op het terrein van IMS te Paramaribo-Noord. Tijdens de ceremonie was minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) aanwezig.

Gangabisoensingh merkte op dat OGA reeds geruime tijd bezig is met het fatsoeneren en verfraaien van diverse hoofdwegen. Vanuit de particuliere sector zijn er vaker verzoeken gericht naar OW om een bijdrage te leveren bij deze projecten.

OOK INTERESSANT
Veroorzaker van aanrijding laat slachtoffer in hulpeloze toestand achter

IMS heeft toestemming van het ministerie om ondersteuning te bieden aan het onderhouden en sierlijk maken van de Ringweg.

IMS zal daarnaast in samenwerking met deskundigen van OW aan weerszijde van de Charlesburgweg en de Katjangstraat mahoniebomen planten.

“Er is gekozen voor het versieren van de bermen met mahoniebomen, omdat de wortels van deze boom geen schade zal brengen aan de weg en zorgt ook voor een stukje biodiversiteit. Het schoonmaken van het kanaal is binnen dit onderhoudsproject niet uitgesloten”, benadrukt OGA-directeur.

OOK INTERESSANT
Veroorzaker van zware aanrijding opgepakt na vluchtpoging

De directeur is de leiding van het winkelcentrum zeer erkentelijk voor het nemen van dit initiatief en wenst hen succes toe.

Nurmohamed is zeer ingenomen met dit initiatief en hoopt dat meerdere ondernemers zich zullen aansluiten bij dit soort projecten.

Volgens de bewindsman streeft OW steeds naar een groener beleid voor Suriname en juicht daarom meer van deze projecten toe.