fbpx

Startsein financiering rehabilitatie drinkwaterinstallatie Klaaskreek gegeven

GFC NIEUWSREDACTIE- Mark Berman, de Canadese ambassadeur voor Suriname en Guyana, heeft zich georiënteerd te Klaaskreek in het district Brokopondo.

Tijdens dit oriëntatiebezoek dat tezamen met Margaret Jones Williams, Deputy Resident Representative van de UNDP is afgelegd, is de in gebruik zijnde waterbron alsook de drinkwaterinstallatie geïnspecteerd.

Met de inspectie is tevens het startsein gegeven voor de financiering van het rehabilitatieprogramma, ressorterende onder het EnGenDER (Enabling Gender-Responsive Disaster Recovery) project dat door de United Nations Development Programme (UNDP) in Brokopondo wordt uitgevoerd.

Naar zeggen van ambassadeur Berman vloeit dit besluit voor de financiële injectie ten behoeve van de drinkwaterinstallatie te Klaaskreek voort uit het partnerschap tussen de Canadese overheid en de UNDP.

“Canada ondersteunt vanuit haar ontwikkelingsprogramma gemeenschappen onder andere op het vlak van verbeterde klimaatbestendigheid. Dit doet de UNDP ook. Vanwege eerdere projecten is er daarnaast sprake van een band met het gebied”, geeft de ambassadeur aan.

BEKIJK OOK
Ramdin en Tjong-Ahin nemen roer over op Financiën en Planning

Onder de aanwezigen bevonden zich ook de directeur Water van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Gonda Asadang, Maverick Boejoekoe, directeur ROS, burgervader van BRokopondo, Ludwig Mendelzoon, SWM Regio Chef distributie binnenland, Joel Joachim en het traditioneel gezag.

Volgens Gonda Asadang wordt met de financiering de drinkwatervoorziening weer opgang gebracht. De directeur ging in op de rol van het vak ministerie; het zorg dragen voor de landelijke drinkwatervoorziening.

“Er zal vanuit de SWM die ook Brokopondo als verzorgingsgebied heeft, samen met het traditioneel gezag worden uitgekeken naar een nieuwe locatie voor de drinkwaterinstallatie”, zegt de directeur. Zij geeft aan dat vanwege de eerdere overstroming te Brokopondo ook de bronnen en drinkwaterinstallatie te Klaaskreek zijn ondergelopen.

Middels het EnGEnDER project zullen de rehabilitatiewerkzaamheden om te komen tot duurzame drinkwatervoorziening ten uitvoer worden gebracht.