Stakend personeel RGD zoekt heil bij vp

GFC NIEUWSREDACTIE- Vicepresident Ronnie Brunswijk beloofde de stakende groep medewerkers van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) de nodige aandacht te zullen geven aan problemen waarmee zij zitten.

De groep, die alle rayons van 1 tot 8 vertegenwoordigt, toog maandagochtend naar de RGD-directeur Nishita Gajadin, die echter afwezig was. De groep koos toen ervoor de brief aan Brunswijk te overhandigen.

In het schrijven geven ze aan dat de bondsvoorzitter van de RGD eigendunkelijk beslissingen neemt en de leden bij geen enkele beslissing betrekt; ook niet bij bereikte overeenstemmingen over bedragen van lumpsum en de eenmalige uitkering over het jaar 2020. De leden zijn ontevreden met de overeengekomen bedragen.

Op 15 juli starten de cao-onderhandelingen over het jaar 2021. Bij de leden is er onwetendheid over de voorstellen van bondsvoorzitter Robby Naarendorp over de bedragen, stelt het Directoraat Volkscommunicatie.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Janssen vaccin kan mogelijk verlamming veroorzaken, zegt Amerikaanse CDC

Voor de leden is het onduidelijk wat het percentage salarisverhoging is, welke toelagen aangepast worden en ook als vervoerstoelage is aangevraagd.

De leden gaven aan geen vertrouwen meer te hebben in de bondsvoorzitter. Ook gaven ze aan dat de huidige economische situatie in het land van hen eist dat ze hun belangen zelf behartigen.

Zij willen dat de volgende punten meegenomen worden in de nieuw te sluiten cao:

1. Lumpsum van SRD 4.000 opschroeven naar SRD 8.000 en de betalingsdatum duidelijk vermelden. Verder kunnen wij wel akkoord gaan met de eenmalige uitkering van SRD 2.750, alleen moet de uitbetalingsdatum duidelijk zijn.

2. Salarisverhoging moet minimaal 75% bedragen

3. Vervoerstoelage, gezien de huidige benzineprijs

4. Verhoging van midden- en weekendwacht toelage graag met 100%

5. Verhoging van kleding geld met 50%

6. AKB gelijkstellen aan die van de overheid

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Suriname is een ziek land dat onder behandeling staat van incompetente misleiders

7. Prestatietoelage invoeren.

De toelage van SRD 750 die was toegezegd aan zorgverleners hebben zij nooit ontvangen en wensen zij meer duidelijkheid daarover.

Ook wenst de groep betere ambulances voor de RGD en alle gezondheidscentra.

De vp verzekerde hen dat hij zich zal inzetten en alle punten duidelijk en concreet doorgeven aan de president. Verder beloofde hij dat ze uiterlijk 14 juli, zoals zij dat gevraagd hebben, antwoord zullen krijgen.

Brunswijk adviseerde de leden het opgezegde vertrouwen in de bondsvoorzitter weer in overweging te nemen. De bond is volgens de vp het orgaan dat hun belangen moet behartigen.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten