fbpx

SRD 1,2 miljard voor sociaal programma 2023, motie NDP voor SRD 1.000 optopping afgewezen

GFC NIEUWSREDACTIE- De Surinaamse president, Chandrikapersad Santokhi, heeft in het parlement benadrukt dat er in 2023 meer financiële armslag zal zijn voor het uitvoeren van het sociaal beleid van de regering.

“In het regeerakkoord 2020 – 2025 en het Herstelprogramma is het sociaal vangnet opgenomen. Het heeft als doel ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare groepen, maar ook de gemiddelde burger niet in een uitzichtloze situatie terechtkomen”, aldus het staatshoofd donderdag in De Nationale Assemblee.

De fractie van de Nationale Democratische Partij (NDP) heeft in een motie gevraagd om de maandelijkse Algemene Oudedagsvoorziening (AOV) op te trekken met minimaal SRD 1.000. De motie is met 12 stemmen vóór en 28 tegen verworpen.

In de motie is ook gevraagd burgers met uitsluitend een AOV, inclusief degenen met een pensioen tot maximaal SRD 7.500, een optopping te geven van minimaal SRD 1.000. Eveneens wordt gevraagd voor de groepen van de zwakke huishoudens, mensen met een beperking en de degenen met een financiële bijstand een regeling te treffen.

VHP-fractieleider Asis Gajadien voerde aan dat in de motie niet wordt aangegeven hoe zo een uitgave gefinancierd zal worden. De regering heeft reeds aangegeven brede groepen te zullen ondersteunen. Deze steun is niet beperkt tot een bepaalde groep. Er is door de regering voldoende garantie gegeven volgens Gajadien, om sociaal-zwakkeren tegemoet te komen.

BEKIJK OOK
Suriname Business Forum maakt zich sterk voor kansrijk ondernemersklimaat

Santokhi haalde aan dat het sociaal vangnet, welke reeds in uitvoering is, gecontinueerd zal worden. “Zo ook zal het beschikbaar budget worden verhoogd in 2023.

Naast het sociaal vangnet zal de regering in 2023 ook een aanvang maken met het sociaal programma,” aldus de president, die eraan toevoegt dat er SRD 1.2 miljard hiervoor beschikbaar zal zijn. Zeven goederen en diensten die gesubsidieerd zullen worden zijn: brandstof, elektriciteit, water, gas, basisvoeding, transport en medicamenten.

Het staatshoofd heeft aangeven dat reeds in beeld gebrachte groepen en personen die nog niet zijn geregistreerd bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting – maar wel gekwalificeerd kunnen worden als kwetsbaar – in aanmerking zullen komen voor de subsidies.

De inkomensgrens hierbij is thans gesteld op SRD 6000 voor de urbane gebieden en SRD 4500 voor de rurale gebieden. De inkomensgrens voor het binnenland dient nog bepaald te worden.

De genoemde inkomensgrenzen zullen aan de hand van een evaluatie waar nodig worden aangepast. Dit om de doelgroepen beter te kunnen bereiken.