Sportbeleid Coronie richt zich op terugkeer glorietijd

GFC NIEUWSREDACTIE- Dat was de rode draad die liep door het werkbezoek van Sportdirecteur Gordon Touw Ngie Tjouw van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) aan het district Coronie.

In de discussie rond het oppakken van de sportactiviteiten in het district werd door de districtscommissaris Maikel Winter en plaatselijke deskundigen gememoreerd hoe Coronie grote zonen en dochters heeft voorgebracht in sport.

De aanpak die door de Sportdirecteur is voorgesteld om samen met Coronie te kijken naar de richting die moet worden opgegaan draagt de volle goedkeuring en ondersteuning van de burgervader en de lokale afdeling van Sportzaken.

Om dit structureel aan te dikken werd door de beide functionarissen een intentieverklaring getekend dat in grote lijnen de samenwerking van beide departementen moet bewerkstelligen.

Ook ontving de districtscommissaris (dc) een exemplaar van het Gericht Nationaal Beleid welke de leidraad zal zijn om te komen tot een specifiek sportplan voor het district.

Ten aanzien van de lokale afdeling van Sportzaken zal deze kar getrokken worden door Lucenda Verwey, die mag rekenen op een aantal recreatie – sportleiders die het uitgezette beleid zullen uitvoeren.

Na de discussies in de werkkamer van de dc werd een rondleiding gedaan door diverse sportaccommodaties en ruimten waarbij de huidige situatie werd bekeken.

Het is duidelijk dat deze accommodaties gerenoveerd moeten worden om de geplande sportactiviteiten te kunnen organiseren. De gezamenlijke aanpak om dit te bewerkstelligen is een essentieel onderdeel voor het succes.

Met het bezoek aan Coronie is de aanzet gegeven voor de terugkeer van bruisende activiteiten in het district en de terugkeer van de glorietijd van sport.