Speciaal team OM onderzoekt mogelijke malversaties bij inklaring op Luchthaven Zanderij

GFC NIEUWSREDACTIE- De minister van Financiën en Planning in Suriname deed schriftelijk het verzoek aan het Openbaar Ministerie een onderzoek in te stellen naar vermoedelijk gepleegde strafbare feiten bij importen (inklaren) van diverse ladingen (goederen) op de Johan Adolf Pengel Luchthaven.

Naar aanleiding van voormeld schrijven heeft de waarnemend procureur-generaal, Garcia Paragsingh, een speciaal onderzoeksteam samengesteld bestaande uit leden van het Openbaar Ministerie en de Anti Corruptie Unit, alsook fiscale deskundigen.

Dit meldt de afdeling Public Relations van het Openbaar Ministerie.

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien vroeg deze week aandacht hierover in De Nationale Assemblee.