fbpx

Spaar- en Stabilisatiefonds op dit moment nog leeg

GFC NIEUWSREDACTIE- Op dit moment is er nog geen overmaking gemaakt naar het Spaar- en Stabilisatiefonds Suriname (SSFS) door het ministerie van Financiën en staat het dus leeg.

De wet Spaar- en Stabilisatiefonds van 2017 zal binnenkort worden aangepast.

Dit kwam naar voren tijdens een discussieavond die is georganiseerd door Projekta over de opzet van het Spaar- en Stabilisatiefonds Suriname. De presentatie is verzorgd door Karel Eckhorst, de voorzitter van het SSFS.

Eckhorst stelde duidelijk dat – ook al zou het fonds prima volgens de regels werken – het geen soelaas zal bieden zonder goede plannen, een deugdelijke jaarbegroting, sterke regels op leningen, en boven alles, goed bestuur.

Het SSFS is bedoeld om een goed deel van de inkomsten uit de exploitatie van onze natuurlijke hulpbronnen veilig te stellen voor de toekomstige generaties van Surinamers.

Dit soort spaarfondsen zijn bedoeld om reserves op te bouwen om onder andere economische schokken te stabiliseren, en inkomsten te hebben lang nadat de exploitatie van die hulpbronnen is gestopt.

Het bestuur van het SSFS is geïnstalleerd in 2019 en het beheer valt vooralsnog onder de Centrale Bank van Suriname (CBvS). De Surinaamse overheid is de eigenaar.

De grootte van de petroleum vondsten in het offshore gebied, en te verwachten inkomsten daaruit maken de wetswijzigingen noodzakelijk om een effectief en efficiënt functionerend fonds te kunnen beheren.

Periodieke evaluatie en herziening van de wet zijn gelukkig ingebouwd in de wet zelf, juist om dit soort ontwikkelingen te kunnen meenemen.

Als Suriname werkelijk de mijnbouw inkomsten wil omzetten in duurzame ontwikkeling zijn strenge, wettelijk vastgelegde regels ook buiten het fonds nodig, zoals voor de maximale hoogte van leningen, en een maximum aan uitgaven die wij doen als land.

Een andere kernboodschap van de discussie was het belang van het hebben van een duidelijke nationale visie, dat is uitgewerkt in concrete plannen en vertaald in de nationale begroting – nog voordat de grote inkomsten uit de offshore olie- en gasindustrie binnen vloeien, en al helemaal voordat er wordt getrokken uit het SSFS.

BEKIJK OOK
Auto onder vuur genomen door vermoedelijke rovers

Wij moeten nu al voorbereiden op het opraken van de natuurlijke hulpbronnen, door b.v. nu al beleid en begroting in te zetten voor diversificatie van de economie.

Tijdens de discussie met het publiek is herhaaldelijk de zorg geuit over het beheer van het fonds, en het voorkomen van mogelijke opportunistische veranderingen aan de wet die het mogelijk zouden kunnen maken om gespaarde gelden uit het fonds vroegtijdig en volledig te consumeren.

Eckhorst gaf aan dat er pas meer geld opgenomen kan worden naarmate het fonds groeit, tot een maximum van 15% Zo kan er slechts 5% van het vermogen van het fonds worden opgenomen wanneer het fonds minder dan USD 100 miljoen bevat.

Dit percentage loopt verder op tot 15% bij een vermogen van minstens USD 500 miljoen. Met deze drijfveer kan er meer worden uitgegeven wanneer er meer is gespaard, en is het risico kleiner dat een overheid de wet zou veranderen om het fonds uit te putten.

Volgens Sharda Ganga, directeur van Projekta, moet voor het goed beheer van de natuurlijke hulpbronnen nog veel besluiten worden genomen, capaciteit worden opgebouwd, en transparantie worden gecreëerd.

Ook civil society moet zich organiseren en sterken om in het belang van rechtvaardigheid, mensenrechten, en milieu te kunnen handelen.

Het is voor Stichting Projekta duidelijk dat er niet moet worden gewacht op de olie om de volgende stappen naar duurzame ontwikkeling in Suriname te maken.

Integendeel is het nu juist van belang dat er goed beleid komt waarin mensenrechten, democratie, en goed bestuur centraal staan.

Als dit niet gebeurt, zullen de offshore olie- en gasinkomsten niet genoeg worden ingezet om de rurale bevolking, vrouwen, en toekomstige generaties ten goede te komen.

Met deze gedachtewisselingen wordt een belangrijke eerste stap naar behoorlijk bestuur en duurzame ontwikkeling genomen in Suriname.