fbpx

SPA-vrouwen: sociaal-maatschappelijke positie van de vrouw wederom verzwakt

GFC NIEUWSREDACTIE- Er was een tijd waarin de emancipatie van de vrouw niet hoog stond op de politieke agenda, internationaal en nationaal.

Nu is het wel het geval. Ons streven is erop gericht om gendergelijkheid te bereiken in alle sectoren van Suriname.

Ondanks de vele inspanningen waar de SPA heeft gewerkt samen met gelijkgerichte politieke partners in de jaren waar wij vooral regeer verantwoordelijkheid hadden is de sociaal maatschappelijke positie van de vrouw intussen wederom verzwakt.

De naweeën van slecht economisch en financieel beleid vanaf 2010 tot heden doet zich sterk gevoelen. Maar ook de sociaal- economische omstandigheden nationaal en internationaal waar de huidige regering mee wordt geconfronteerd en hun aanpak van de crisis heeft zijn weerslag op de uitzichtloze situatie waarin gezinnen en vrouwen in Suriname zijn komen te verkeren.

Enkele voorbeelden:

Verder studeren voor jonge vrouwen is een probleem vanwege de inflatie en de in valuta geprijsde hogere opleidingen.

Kinderopvang is een faciliteit die steeds verder komt te staan van werkende ouders vanwege de hoge tarieven.

Babyvoeding, in het bijzonder en de prijzen van de eerste levens behoeften in het algemeen slokken een groot deel van het maandinkomen op.

BEKIJK OOK
Gewapende overval op woning annex cambio: eigenaar loopt barstwond op aan hoofd

Huisvesting is een probleem  Het wegtrekken van kader heeft als gevolg een te kort aan capaciteit Heden en toekomst.

Door het ontbreken van de randvoorwaarden nl. de zo broodnodig stabiliteit en rust op vele fronten, is verdere ontwikkeling thans bijna een fata morgana geworden. We zijn zovele jaren teruggeworpen in ontwikkeling.

De uitdagingen voor vrouwen die vaak de spil zijn in de opvoeding van kinderen zijn in dit digitaal tijdperk enorm. Nochtans stellen wij dat wanhopen geen optie is.

Een oproep aan alle vrouwen: Wi mus teki un presi. Het zij binnen ons gezin, op het werk, binnen organisaties moeten we het voortouw nemen.

SPA propageert, staat achter en voert altijd een beleid met een sociaal democratisch gezicht o.a. gericht op gender gelijkheid.

Een partij als de SPA heeft zich altijd positief ingezet voor de ontwikkeling van Suriname en verdient regeerverantwoordelijkheid te krijgen van waaruit we meer invloed kunnen uitoefenen op het beleid.

Een bezinningsvolle dag!

Namens SPA TRANGA UMA