fbpx

SLM tekent contract voor lease B737-800

GFC NIEUWSREDACTIE- Het interim managementteam van Surinam Airways, bestaande uit de heren Steven Gonesh, S. Baidjoe en J. Vrede heeft vanmiddag een vruchtbaar gesprek gevoerd op het kabinet van de president.

Hierbij zijn de president en de clusterministers breedvoerig geïnformeerd over de huidige stand van zaken. Ook is er een uiteenzetting gegeven over plannen die effectief en efficiënt worden uitgevoerd om revenu te genereren en verder op eigen kracht de operatie te continueren c.q. verduurzamen.

Vermeldenswaard is dat tijdens dit overleg kritische vragen werden gesteld, maar er werden ook goede adviezen gegeven. Ook is afgesproken dat bij het volgend overleg, de president en het team van ministers verder wordt geïnformeerd aangaande de ontwikkelingen binnen het bedrijf.

Het interim managementteam spreekt haar dankbaarheid uit naar het totale personeel dat zich ondanks de huidige situatie, onvermoeid blijft inzetten. Een lichte groei in de verkoopcijfers bevestigd deze inzet. Speciale dank gaat ook uit naar zowel de BP-SLM alsook de VSV die dit team de gelegenheid geeft om in alle rust doch met voortvarendheid te werken aan het herstel en de toekomst van het bedrijf.

BEKIJK OOK
Nederlandse Defensie bezoekt Suriname met 47e Onafhankelijkheidsdag

Volgens de laatste ontwikkelingen heeft gisteren de ondertekening van de LOI met de lessor van de B737-800 plaatsgevonden. Het streven is om de lease binnen korte tijd af te ronden. Dit vliegtuig zal op de regionale route worden ingezet en zal ervoor zorgen dat Surinam Airways kosten efficiënt kan vliegen.

Verder wordt er ook hard gewerkt aan de voortzetting van het traject voor het binnenhalen van een eigen vliegtuig dat zal worden ingezet op de mid-atlantische route.

Met de ondersteuning van de overheid, het reizend publiek en de inzet van het totale personeel kan er samengewerkt worden aan een positieve toekomst van Surinam Airways.