fbpx

SLM-directie vergadert met Surinaamse reisagenten

GFC NIEUWSREDACTIE- In navolging van het beleid om de stakeholders actief te horen en te betrekken bij het herstel van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij (SLM), ook bekend als Surinam Airways, is een meeting gehouden met de Surinaamse Reisagenten.

Tijdens deze meeting is het interim- managementteam voorgesteld aan de sector. Door dit team is de huidige situatie van Surinam Airways geschetst en is aangegeven dat de rode draad van het beleid is “beheersbaar herstel”.

Rekeninghoudend met onze financiële positie is het vliegschema aangepast naar 2 frequenties per week op alle routes, om daarmee de dienstverlening in samenwerking met de aandeelhouder te kunnen garanderen.

De deelnemers waren het erover eens dat wederzijdse kritische begeleiding wenselijk is om de samenwerking te kunnen verbeteren. Verder is aangegeven dat Surinam Airways op de volledige ondersteuning van de reisagenten kan rekenen wat blijkt uit verhoogde verkoopcijfers. Hier heeft het managementteam hun dankbaarheid voor uitgesproken.

BEKIJK OOK
Bacheloropleiding Milieuwetenschappen en Masteropleiding Sustainable Management of Natural Resources AdeKUS geaccrediteerd

Enkele knelpunten zijn opgebracht, waarvan het managementteam heeft aangegeven die te zullen meenemen. Tevens is aandacht gevraagd dat ieder zich houdt aan de geldende procedures.

Gezien de huidige omstandigheden van Surinam Airways en in verband met het herstel, is aangegeven dat communicatie een belangrijk punt is. Er is afgesproken korte lijnen met de sector aan te houden en samen na te denken over alternatieven om die te verbeteren.

Tot slot werd opgeroepen tot samenwerking hetzij met de sector, met de stakeholders dan wel one-on-one; waarbij alle voorstellen tot wederzijds voordeel/ win-win samenwerking kunnen worden voorgelegd aan Surinam Airways.