SLM-directeur Paul de Haan richt Flying on Trusted Wings NV op

slm paul de haan

GFC NIEUWSREDACTIE- Op dit moment gaat er een KKF-uittreksel op social media viraal van de oprichting van Flying on Trusted Wings NV door directeur Paul de Haan (46) van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM).

De NV is op 2 februari opgericht. De bond bij de SLM is hierover niet geïnformeerd en weet dus ook niet met welke bedoeling deze NV is opgericht.

Het adres van de nieuwe NV is hetzelfde als dat van de SLM en wel de Jagernath Lachmonstraat 136.

Het doel van de NV is: het deelnemen in ondernemingen, in het bijzonder in luchtvaartondernemingen in Suriname, alsmede de uitoefening van het bestuur en/of toezicht over – en het in administratie nemen van aandelen in zodanige ondernemingen. Het verlenen van diensten, het verkrijgen, het bezig en het beheer van andere zaken, welk bronnen van inkomen vormen. En in het algemeen verrichten van alle handelingen welke met het vorenstaande in verband staan of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Alles in de ruimste zin van het woord, voor zover wettelijk toegestaan.

OOK INTERESSANT
Politieke enquêtes in Suriname geven vaak een vertekend beeld van de werkelijkheid

Eerder in de week ontkende de directeur en de Raad van Commissarissen dat de SLM failliet wordt verklaard.

De bond zegt niet meer stil te zullen zitten en eist duidelijkheid. Directeur de Haan is nu echter uitlandig.

De regering heeft nog niet gereageerd op de laatste berichten.