SISTEMS moet STEM-onderwijs in geheel Suriname stimuleren

stem onderwijs

GFC NIEUWSREDACTIE- Om de toepassing van STEM- onderwijs (Science, technology, engineering & math) op VOJ-scholen door het gehele land te stimuleren, zijn er trainingen en showcases geweest in diverse districten in Suriname.

De afgelopen dagen is een groep trainers van het SISTEMS-project een bezoek gebracht aan de districten Nickerie en Marowijne.

Tijdens het bezoek kregen leerkrachten op VOJ-niveau uit de gebieden meer informatie over STEM-onderwijs en hoe dit toegepast kan worden in de klas.

Daarnaast konden leerlingen en hun ouders meedoen aan een showcase waarop er verschillende leermethoden zijn gedemonstreerd. De twee evenementen hebben in totaal meer dan 350 deelnemers gehad, waaronder docenten, studenten en ouders.

De activiteiten in Nickerie kregen veel aandacht, onder andere van districtscommissaris (dc) Senrita Gobardhan en haar Burgerinformatie Centrum.

Gobardhan gaf aan blij te zijn met het bezoek van SISTEMS aan Nickerie. De vakintegratie die kenmerkend is voor STEM-onderwijs, is volgens haar essentieel in het modern leerproces omdat het zorgt voor betere ontwikkeling van het denkvermogen van jongeren.

OOK INTERESSANT
Moeder brengt jonge kinderen opzettelijk brandwonden toe

Daarnaast is STEM-onderwijs een goede manier om interesse te wekken voor de agrarische sector, wat met name voor Nickerie van groot belang is.

Leraren die zich bijvoorbeeld bezighielden met STEM-activiteiten rond het belang van “water” in hun districten zijn door SISTEMS geholpen het STEM-onderwijs te verbinden met grotere contexten, zoals de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties (SDG 4 – Kwaliteitsonderwijs en SDG 6 – Schoon water en sanitaire voorzieningen.)

In Marowijne was vooral de grote opkomst van leerlingen opvallend; zij waren onder de indruk van de activiteiten. Zowel studenten als docenten waren betrokken bij activiteiten rond leren door te doen en het belang van falen in een probleemoplossend proces.

De aanwezige groep leerkrachten was enthousiast over de leertechnieken en gaven aan deze toe te zullen passen in de klas. Verder stelden zij prijs op het bezoek en willen zij graag vaker dit soort activiteiten in hun district.

SISTEMS staat voor “Supporting the Integration of Science, Technology, Engineering & Mathematics in Secondary Education for Suriname” en wordt uitgevoerd in opdracht van de Islamic Development Bank (IsDB) in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, WEtenschap & Cultuur.

OOK INTERESSANT
Lerarenbonden in Suriname eisen gesprek met minister over onderwijskwesties

Het is een onderdeel van het “Secondary Technical and Education Support” (STES) Project.