fbpx

SDG Voetbal toernooi en beurs in Latour een groot succes

GFC NIEUWSREDACTIE- De Verenigde Naties Suriname heeft in samenwerking met de Stichting Buurthuis Latour (STIBULA) een pilot initiatief gelanceerd voor een eendaagse Sustainable Development Goals (SDG) voetbaltoernooi en informatiebeurs in Latour, Paramaribo( Suriname).

Het initiatief maakt deel uit van de wereldwijde campagne “Football for the goals” die op 6 juli 2022, de eerste dag van de UEFA Women’s EURO 2022, werd gelanceerd.

Het doel van het initiatief is de betrokkenheid en bewustwording van de SDG’s te vergroten, de integratie van de gemeenschap van het ressort Latour en de omliggende gemeenschappen te bevorderen en een basis te leggen voor structurele sport-, recreatie- en bewegingsactiviteiten.

De SDGs bestaan uit 17 doelen en vormen de leidraad voor een betere en duurzamere toekomst voor iedereen. Zij pakken de wereldwijde uitdagingen aan waarmee wij worden geconfronteerd, zoals armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, aantasting van het milieu, vrede en rechtvaardigheid.

De gemeenschappen Latour, Ramgoelam, Flora, Pontbuiten, Nieuwweer, Ephraim Zegen, Abra broki en Winti Wai namen deel aan dit initiatief. De gemeenschap van Latour werd gekozen als centraal punt met de nadruk op de jeugd.

BEKIJK OOK
Overdenking VHP bij 47 jaar staatskundige onafhankelijkheid

Qua bevolking is Latour de tweede grootste plaats met 240.924 inwoners waarvan 39,8% jonger is dan 20 jaar volgens de volkstelling van 2012.

Verschillende organisaties die actief zijn in Latour namen deel aan de beurs met de thema’s milieu, klimaatverandering, vrijwilligerswerk, gezondheid van jongeren en uitbanning van huiselijk geweld.

Om de doelstellingen van het initiatief te bereiken, kregen zowel de STIBULA-vrijwilligers als de deelnemende spelers op 10 en 17 september een SDG-training om het bewustzijn over de SDG’s te vergroten, die werd afgesloten met een spannende voetbalwedstrijd tussen de deelnemende gemeenschappen op 24 september.

De Kampioen van het U-17 toernooi is het team van Ephraimzegen en de kampioen van het U-27 toernooi is het team van Ramgoelan.