Schooljaar nu pas gestart in zuidelijke dorpen

GFC NIEUWSREDACTIE- Hoewel de lagere scholen sinds 11 oktober in Paramaribo en in de verschillende districten hun deuren hebben geopend, is het onderwijsproces in Kwamalasamutu en Pelelu Tepu in het Surinaams binnenland pas begin deze week gestart.

In Apetina begon de school vorige week en Palumeu treft momenteel voorbereidingen om maandag te starten. De leerkrachten konden niet eerder vervoerd worden met het vliegtuig vanwege een betalingsprobleem bij de overheid.

Ondanks dat de Staat Suriname zich heeft gecommitteerd aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties en kwaliteitsonderwijs voor alle kinderen een belangrijk doel is, krijgen kinderen in vooral het verre binnenland een ongelijke behandeling. Deze kinderen hebben hierdoor een veel lager scholingsniveau in vergelijking met kinderen in Paramaribo.

“Ik vind dit een kwalijke zaak, omdat Suriname niet alleen bestaat uit Paramaribo en andere districten. Want unu na liba suma tu”, zegt Gilbert Koemaja, secretaris van de lokale organisatie Piya Apetina in Zuid-Oost Suriname.

De organisatie heeft samen met het traditioneel gezag van Apetina een petitie met een aantal aandachtspunten overhandigd aan minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), waarbij ook het onderwijsprobleem is aangekaart.

Koemaja heeft de indruk dat pas nadat er aan de bel is getrokken, de overheid heeft gezorgd dat de onderwijzers naar de dorpen worden getransporteerd.

Bij Koemaja kan het niet in dat de overheid het tot een gewoonte heeft gemaakt om elk schooljaar het onderwijsproces in het binnenland later te beginnen dat normaal. De kinderen hebben hierdoor jaarlijks een achterstand in het onderwijs.

“Ze krijgen ook geen kwalitatief onderwijs en dat merken we wanneer de weinige kinderen van ons naar Paramaribo komen voor het vervolgonderwijs. De meeste kinderen blijven zitten in de eerste klas van het mulo en deze scholieren raken gedemotiveerd”, zegt Koemaja.

Hij wijst ook erop dat veel kinderen van Apetina tot de lagere school onderwijs volgen. Er is geen vervolgonderwijs in hun omgeving en vele ouders zijn financieel niet in staat om hun kinderen naar school in Paramaribo te sturen.