Santokhi vraagt VN verscherpte maatregelen

GFC NIEUWSREDACTIE- President Chandrikapersad Santokhi heeft de Verenigde Naties gevraagd zich toe te wijden aan internationale principes.

Het staatshoofd acht dit noodzakelijk voor het aanpakken van uitdagingen en bedreigingen waarmee de wereld kampt. “Vandaag dring ik erop aan bij de Verenigde Naties om hun belangrijke rol te vervullen ter waarborging van deze principes, middels het inzetten van duurzame dialoog en constructieve samenwerking.”

Santokhi acht verscherpte maatregelen noodzakelijk, omdat kwetsbaren bescherming behoeven tegen internationale bedreigingen en uitdagingen.

Het Surinaamse staatshoofd heeft tijdens zijn toespraak bij de 77ste sessie van het VN generaal debat, leiders opgeroepen meer actie te ondernemen tegen bedreigingen en uitdagingen die steeds toenemen.

Hij noemde vervolgens; – de vertraging op het gebied van economisch herstel van de Covid-19-pandemie, – de verergering van de klimaatcrisis, die gepaard gaat met extreme weersomstandigheden, – het verloren gaan van biodiversiteit en ecosystemen die instorten, – de toename van armoede en hongersnood en een humanitaire crisis.

OOK INTERESSANT
Surinaamse jongeren wachten tevergeefs op betere tijden

“De wereldgemeenschap wordt geteisterd door stijgende prijzen van goederen en diensten. Ook de brandstofprijzen zijn aanzienlijk gestegen. Deze trend richt enorme schade aan de levenstandaarden, in het bijzonder aan die van de kwetsbaren”, aldus president Santokhi. Het staatshoofd benadrukt dat landen zich gezamenlijk meer zullen moeten inspannen om verscherpte maatregelen te treffen ter bescherming van de huidige en toekomstige generaties.

President Santokhi heeft in het kader van klimaatsverandering ook aandacht gevraagd voor de kwetsbaarheid van landen in het Caribisch gebied. Hij doelt hierbij op eilanden en laaggelegen kuststaten (SIDS) die enorme risico’s lopen als gevolg van klimaatverandering. Hij heeft daarbij gepleit voor ondersteuning om inzicht te vergaren naar de impact voor de verschillende sectoren en economieën. Verder heeft hij gevraagd om mogelijkheden te creëren, waarbij de SIDS zich kunnen beroepen op fondsen en technische ondersteuning ter bescherming en aanpassing op klimaatverandering.

OOK INTERESSANT
Politiebond wijst voorstel regering af

Ook de situatie in Haïti is tijdens zijn toespraak aan de orde gekomen. Het staatshoofd heeft daarbij als Caricom-voorzitter aangeven dat het voor hem noodzakelijk is om alle mogelijkheden te benutten om ondersteuning te krijgen voor het herstellen van de situatie in Haïti. “Dit moet gebaseerd zijn op een plan dat de behoeften en verlangens van Haïti onderbouwd,” aldus de Surinaams regeringsleider.