fbpx

Santokhi kondigt structureel en integraal beleid aan

GFC NIEUWSREDACTIE- De Surinaamse regering zal in de komende periode een sterk structureel en integraal sociaal maatschappelijk beleid voeren.

Zo heeft president Chandrikapersad Santokhi aangekondigd tijdens een regeringspersconferentie donderdagavond. Het voorgaande zal gebeuren in het kader van de beleidsombuiging zoals aangekondigd in de jaarrede op donderdag 29 september 2022. Om te komen tot de beleidsombuiging is er een evaluatie gedaan van de afgelopen twee jaar.

“We hebben gekeken naar het beleid en de signalen vanuit de samenleving. Op basis van de signalen hebben wij de afgelopen periode heel wat gespreksronden gehad met sociaal maatschappelijke en religieuze organisaties, vakbonden en bedrijfsleven en ook individuen”, aldus de regeringsleider.

Het staatshoofd zegt dat van de genoemde groepen inzichten zijn vernomen van hetgeen zij als prioriteit zien en wat veranderd dient te worden. De regering heeft daarnaast een proces van dialoog ingezet en zal ook verschillende platformen installeren.

Santokhi zegt dat de beleidsombuiging zich op enkele gebieden gaat voltrekken. Naast een sterk structureel en integraal sociaal maatschappelijk beleid – op basis van een goed ontwikkeld sociaal vangnet – zal er ook een integrale benadering van het sociaal programma plaatsvinden. Hierbij zullen verschillende ministeries betrokken zijn. In dit kader is er afgelopen woensdag een clusterteam van ministers aangewezen; een technisch team dat aanstaande dinsdag geïnstalleerd zal worden.

Alle bestaande maatregelen zullen volgens de president goed gepland in een tijdlijn uitgezet en uitgevoerd worden. Tegelijkertijd gaat de regering ook nieuwe maatregelen initiëren om de samenleving te sterken, verlichting te brengen en om de koopkracht te versterken. Tegelijkertijd zal ervoor gezorgd worden dat de prijzen in de winkels effectief gecontroleerd worden.

BEKIJK OOK
Moeder doet aangifte tegen neef partner voor verkrachting van haar 19-jarige dochter met verstandelijke beperking

Santokhi zegt dat er ook is gekeken naar de rol van internationale instituten zoals de IDB, het IMF en andere financiële instellingen. Ook op dit stuk moet volgens hem die ombuiging plaatsvinden. De gesprekken die het staatshoofd tijdens zijn bezoek aan de VN-vergadering in New York heeft gevoerd met de directeuren van het IMF en de IDB moeten in dit kader geplaatst worden.

Er zijn afspraken gemaakt dat het IMF-programma anders ingericht zal worden op basis van een re-design, hetgeen inhoudt dat er meer flexibiliteit moet komen in dit programma. Er zal veel aandacht geschonken worden aan de bescherming van de samenleving.

De regeringsleider heeft inmiddels in een onderhoud met het Surinaamse IMF-team de instructies gegeven over hetgeen de regering goed onderhandeld wil zien met de monetaire instelling.

Zo zullen middelen die door het fonds beschikbaar worden gesteld gebruik moeten worden voor de bescherming van de samenleving en ter financiering van sociale programma’s.

Het team zal ook moeten pleiten voor meer flexibiliteit bij het uitvoeren van de programma’s alsook het temporiseren van zaken ter bescherming van de samenleving.