fbpx

Santokhi ingenomen met start project padiekafverwerking

GFC NIEUWSREDACTIE- “Iets dat een restproduct is en werd gezien als afval, wordt door middel van een proces nu omgezet in energie.”

Dit zei de Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi bij de start van het project “Opwekken duurzame energie ten behoeve van de rijstproductie”.

Binnen dit project zal padiekaf als restmateriaal van de rijstproductie worden omgezet in energie. In dit kader viel het staatshoofd de eer te beurt het naambord te onthullen in de Prins Bernhardpolder, in het district Nickerie.

Santokhi merkt op dat er nu energie zal worden opgewekt uit een afvalproduct, dat weleens voor de nodige ellende heeft gezorgd. Er zal volgens hem nu sprake zijn van het omzetten van afval, die niet op een adequate wijze kon worden verwerkt, naar een product waar er enorme vraag naar is. Het project is een initiatief van rijstproducent en pelmolenaar Bhagwatpersad Ramadhin.

Speciaal hiervoor is de onderneming Suriname Investment Green Company N.V. opgezet, die samenwerkt met Dordtech Engineering B.V. uit Nederland.

Santokhi toont zich ingenomen en draagt het project een warm hart toe. Hij stelt dat de verbranding van padiekaf – wat veel last voor mens en milieu met zich heeft meegebracht – nu tot het verleden zal behoren. Het kaf zal door de ondernemer op een milieuvriendelijke wijze worden omgezet in schone energie voor de rijstproductie. Het staatshoofd wijst ook op het voordeel hiervan voor mens en milieu.

BEKIJK OOK
Gro Tide schenkt groentetuinen aan opvanginstellingen voor mensen met een beperking

Santokhi blikt alvast vooruit naar zijn deelname aan de COP27 (Klimaatconferentie), om dit heuglijk feit met de wereld te delen. “En ook dit is een mijlpaal die ik met trots zal vertellen op de COP27, die zich hard maakt voor klimaatverandering. Hoe Suriname op deze manier nog meer een bijdrage levert aan het beschermen van het klimaat”, aldus het staatshoofd.

Een belangrijk gegeven is dat de padiekaf wordt verwerkt tot elektrische energie, die wordt aangesloten op de grid van de N.V. Energie Bedrijven Suriname (EBS). Dit zal de elektriciteitsvoorziening in het district Nickerie nog meer ten goede komen.

Ondernemer Ramadhin is blij dat hij zijn bijdrage kan leveren in het oplossen van het probleem rond de verbranding van padiekaf. Hij is meer nog verheugd dat hij ook kan meehelpen in het opwekken van schone energie. De initiatiefnemer vertelt dat het project tot stand is gekomen tijdens het bezoek van premier Mark Rutte aan Suriname.

De ondernemer heeft de afgelopen week in Nederland een intentieverklaring getekend met zijn Nederlandse partner. Het ligt in de bedoeling het project in februari 2023 officieel op te starten.

De verwerking van padiekaf tot groene energie moet binnen twee jaar een verantwoorde wijze van elektriciteitsopwekking zijn.