fbpx

Samenwerking OM en CASAS voor verbetering vliegveiligheid in Suriname

GFC NIEUWSREDACTIE- Het Openbaar Ministerie (OM) in Suriname, in de persoon van waarnemend procureur-generaal Garcia Paragsingh ,en de waarnemend directeur van de Civil Aviation Safety Authority Suriname (CASAS), hebben vrijdag een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend.

Hierin is overeengekomen dat CASAS, conform de Standaarden en Aanbevolen Werkwijzen van de International Civil Aviation Organization (ICAO), binnen haar organisatie een vliegongevallen onderzoeksbureau zal instellen.

Dit bureau zal belast worden met de uitvoering van het onderzoek van (ernstige) incidenten en ongevallen met luchtvaartuigen die zich voordoen in Suriname en met in Suriname geregistreerde luchtvaartuigen binnen het territoir van een niet-ICAO lidland of buiten het territoir van een ICAO lidland.

BEKIJK OOK
SRD 10.000 gestolen uit geparkeerde auto ondernemer

In de MoU is onder andere opgenomen dat de PG procedures zal vaststellen op basis waarvan de onderzoeken dienen plaats te vinden. Verder zal de PG bij een vliegongeval een onderzoekscommissie instellen, waarvan de leden zullen worden voorgedragen door het onderzoeksbureau. Het onderzoeksbureau heeft rapportageplicht naar de PG toe.

Deze MoU draagt bij tot het verder verhogen van de vliegveiligheid in Suriname.