Samenwerking Marine en Kustwacht werpt vruchten af

GFC NIEUWSREDACTIE- Sinds de Marine en de Kustwacht in Suriname de handen ineen hebben geslagen, hebben zij in de afgelopen periode kunnen waarnemen dat er veel minder illegaliteit op zee plaatsvindt.

Volgens de commandant van de Marine, Luitenant-kolonel Franklin Blokland, is er een intentieverklaring in de maak tussen de twee organisaties om de samenwerking tussen de Kustwacht en Marine uit te breiden.

Deze zal onder andere betrekking hebben op exercities, zelfhulp, kameradenhulp en sportbevordering van fysieke gesteldheid.

In 2021 hebben er al enkele ceremoniële activiteiten plaatsgevonden met de Kustwacht en Marine op de rivier.

Onder andere de Passage Excercise met de Brazilianen op het schip Navio Patrulha Bocaina (p62) en met de Amerikanen met het schip USNS Burlington (T-EPF-10).

Bij het bezoek van het Nederlandse Marineschip Zr.Ms. Pelikaan in november 2021 is er ook in coöperatief verband een kennisuitwisseling geweest met zowel de Nederlanders aan boord van het schip als op de Surinamerivier.

De Marine heeft als taak het waarborgen van veiligheid in de territoriale wateren, de exclusieve economische zone, en ook op de grens- en binnenrivieren.

Op 13 juli 2021 is per schrijven door de minister van Landbouw, Visserij en Veeteelt ondersteuning gevraagd aan de minister van Defensie op de controle in de visserijzone.

OOK INTERESSANT
Surinaamse volk wordt blij gemaakt met een dode mus, armoede zal voorlopig toenemen

Voorgesteld werd toen gebruik te maken van boten bij de Kustwacht, aangezien de Marine momenteel niet over zeewaardige boten beschikt.

De minister van Defensie heeft bereids haar medewerking toegezegd en de verdere uitvoering via de bestaande communicatielijnen op het bord van de commandant Marine gelegd.

Op ministerieel niveau is er ook gecorrespondeerd met de minister van Binnenlandse Zaken, van wie ook goedkeuring tot samenwerking is verkregen.

De uitvoering werd toen op het bord van de waarnemend directeur van de Kustwacht, majoor Radjoe Bhola, gelegd.

Een convenant is het gevolg geweest van de aftastende gesprekken tussen de twee leidinggevende functionarissen op operationeel niveau. De start van de samenwerking tussen de twee organisaties dateert van 2 augustus 2021.