fbpx

Rusland: de geschiedenis herhaalt zich steeds door keuzen die wij als Surinamers maken bij de keuze van onze bestuurders

GFC NIEUWSREDACTIE- De geschiedenis herhaalt zich steeds door keuzen die wij als Surinamers maken bij de keuze van onze bestuurders. Dit zegt de voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS), Gregory Rusland.

Rusland sprak vrijdagavond bij de opening van een lezing van de NPS over ‘Overleven in de huidige crisissituatie’.

Samengevat kunnen wij volgens hem stellen dat wij (Suriname) problemen ondervinden als:
– stijging van de kosten voor levens onderhoud
– stijging van de kosten voor nutsvoorzieningen zoals stroom, water, gas, telefoon/internet e.d.
– stijging van de kosten voor verblijf, woningen e.d.
– stijging van de koersen
– kortom steeds meer mensen raken ontevreden, omdat men het niet meer ziet zitten.

Echter wees hij erop dat de geschiedenis zich steeds herhaalt door keuzen die wij als Surinamers maken bij de keuze van onze bestuurders. “Die keuzen respecteren wij als NPS’ers. We kennen vele problemen die steeds terug komen na perioden van bepaalde bestuurders en hetzelfde financieel-economisch patroon herhaald zich steeds zoals wat we hebben gezien in de jaren 80, 1990-1991, 1996-2000, en 2010-2020.”

“Toch hebben wij als Surinamers bewezen steeds weer terug te kunnen komen en dus de veerkracht hebben problemen te overbruggen. Wanneer we bepaalde maatregelen treffen die meer gaan in de richting van goed, transparant en verantwoord bestuur, zijn wij in staat om die ontwikkelingen teweeg te brengen die ons op het goede spoor brengen ten nutte van de totale bevolking.”

Rusland: “als NPS hebben we in de voorhoede gezeten van steeds verbeteringen in de benarde situatie waarin wij als land ons vaker hebben bevonden en zullen altijd onze inzet aan de dag leggen om de omstandigheden van de Surinaamse mens te verbeteren.

“In de achter ons liggende perioden van her-democratisering (negentiger jaren) en herstel van vooral de financieel-economische situatie heeft de NPS een belangrijke rol vervult. In die perioden hebben wij de vicepresident, Henck Arron, gehad en vervolgens in 3 verschillende perioden (1991-1996, 2000–2010) de president, Ronald Venetiaan.”

Venetiaan deelde op die avond zijn ervaringen met de aanwezigen. De bedoeling is dat die ervaringen zullen bijdragen dat het huidig bestuur/regering gevoed wordt om rekening houdend met die ervaringen een steeds betere job te doen in het oplossen van de dringende vraagstukken die nu op ons bord als land liggen.

BEKIJK OOK
Politiekorps ruim 280 manschappen rijker

Enkele belangrijke voorwaarden zijn dat wanneer we daadwerkelijk de problemen willen oplossen, wij moeten zorgen dat:
– Wij de problemen scherp geformuleerd hebben
– In het treffen van maatregelen het voorbeeld gegeven wordt van hoe wij ook als leiding de buikriemen aantrekken
– We respect voor elkaar hebben en niet denken dat wij het alleen weten
– In het nemen van besluiten we steeds nagaan of we rekening houden met de samenstelling van deze multiculturele/-etnische samenleving
– Alle besluiten in het belang zijn van het hele volk dus ook de mensen aan de onderste kant van de ladder
– We een verantwoord benoemingen beleid voeren, waar elke Surinamer zich in terug kan vinden en waar de mensen die benoemd worden ook die bagage hebben om de verantwoordelijkheden voor controle en beheer van onze Instituten te kunnen uitvoeren
– Wij vooral het lansbelang voor ogen hebben en niet steeds enge partijpolitieke en persoonsgebonden belangen moeten proberen te dienen
– wij de productie-infrastructuur gaan versoepelen, verbeteren en faciliteren om de productie goed opgang te brengen en de verdien capaciteit van de sector en het land opvoeren, enzovoorts.

Gezien het feit dat we nu anno 2022 weer in een dergelijke positie beland zijn, is het volgens Rusland nodig om onder meer uit de ervaringen uit het recente verleden te leren om de problemen van vandaag op te kunnen lossen.

“Natuurlijk hebben velen hun eigen ideeën van hoe wij dat moeten doen, maar er zijn structuren en regels binnen de NPS die wij met z’n allen dienen te respecteren. Soms zal men het dus eens zijn met de besluiten en soms weer niet. Als NPS doen wij er alles aan om een bijdrage te leveren aan de oplossingen van problemen. Ik spreek de hoop uit dat ook de bijdrage van vanavond zal helpen in het gewenste doel; dat is gaan naar een beter Suriname. “