fbpx

Ruim 20% Herstelplan al uitgevoerd

GFC NIEUWSREDACTIE- Van het aantal projecten dat in het Herstelplan van Suriname is opgenomen, is zeker 20% reeds uitgevoerd.

Zo laat Iris Sandel, voorzitter van de Implementatie Unit Herstelplan, optekenen. Het ondersteunend orgaan heeft eerder deze week rapportage gedaan aan president Chandrikapersad Santokhi over de stand van zaken rond de uit te voeren projecten. Sandel is niet ontevreden over de behaalde resultaten.

De 184 projecten die in het Herstelplan staan opgenomen, zijn volgens haar wel haalbaar indien alle ministeries en hun medewerkers goed werk verrichten.

Zeventig procent van de projecten is nog in uitvoering, terwijl er wordt gewerkt aan de voorbereiding van het resterende 10%. De voorzitter laat optekenen dat ondanks de uitdagingen, alles tot nu toe goed verloopt. Zij schat in dat tegen eind 2022 zeker 75% tot 80% van de projecten voltooid kunnen zijn.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Waarom veel Surinamers in 2022 een zeer beroerd jaar zullen hebben

Ondernemerschap is een van de sectoren die in het Herstelplan wordt gestimuleerd. Sandel wijst in dit kader op de reeds genomen monetaire en fiscale maatregelen.

Ze merkt op dat de koers enerzijds stabiel wordt gehouden, terwijl ook de inspanning van de samenleving nodig is. “Men moet de hand in eigen boezem steken. Het zijn de kleine dingen die mee kunnen helpen om stabiliteit terug te brengen in Suriname,” aldus de voorzitter van de Implementatie Unit.

BEKIJK OOK
Na ruim 30 jaar weer Tuchtrechterscursus

Zij benadrukt dat het Herstelplan de overbrugging is naar het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma. “In het Herstelplan zitten daarom ook een aantal omgevingsfactoren waar wij als Suriname c.q. regering ook aan moeten werken.”

Volgens Sandel kan de private sector ook bijdragen door aan te geven in welke volgorde de projecten uitgevoerd moeten worden. In dit kader is recent het Suriname Business Forum (SBF) geheractiveerd. Dit is precies het platform waarbinnen overheid en private sector hun prioriteiten moeten aangeven.

“Dit zal ertoe moeten leiden dat zaken zoals public-private partnership (PPP) en design, build, operate uitgevoerd kunnen worden en de private sector de mogelijkheden heeft om daarin in te komen,” aldus Sandel.

Binnen het Herstelplan zijn er ook projecten opgenomen op districtsniveau. De voorzitter zegt dat er districtsplannen zijn uitgevoerd met bijdrage van de samenleving zelf. Deze projecten krijgen zeker prioriteit binnen het geheel.