fbpx

Ruim 160 burgers in Nickerie ontvangen grondpapieren

GFC NIEUWSREDACTIE- In Nickerie hebben bijkans 160 personen grondpapieren in ontvangst mogen nemen op het districtscommissariaat in Nieuw-Nickerie (Suriname).

President Chandrikapersad Santokhi, die enkele bescheiden overhandigde, legde de nadruk op zekerheid vanwege het beschikken over een perceel. Het staatshoofd had in juni van dit jaar de werkgroep Grondzaken Nickerie geïnstalleerd om grondkwesties in het district ter hand te nemen. Deze werkgroep wordt geleid door Sieuw Ramsukul.

De werkgroep heeft dit weekend enkele knelpunten op het stuk van gronduitgifte met het staatshoofd besproken. Volgens Ramsukul zijn er nog tal van obstakels zoals dubbele uitgiften en lange wachttijden. “Kern is dat de gemeenschap niet te lang moet wachten op grond”, aldus Ramsukul. Hij ondersteunt het gegeven dat grond een van de beginselen van zekerheid is. Met president Santokhi is onder meer besproken hoe de lange wachttijden verkort kunnen worden.

Bij de uitreiking zei Santokhi dat de regering gaat investeren zodat er meer koopkracht en verlichting ontstaat in de samenleving. Aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) is gevraagd het herstelprogramma aan te passen c.q. meer geld beschikbaar te stellen voor armoedeaanpak. Komende maand zal de wet grondversie worden goedgekeurd, waardoor mensen hun grond in eigendom kunnen omzetten en niet hoeven te vrezen dat het wordt afgepakt.

BEKIJK OOK
KPS komt met noodoplossing voor aanvragers internationaal rijbewijs

Het parlement heeft volgens het staatshoofd ook de Zegelwet goedgekeurd waardoor de kosten voor het overdragen van grond aan familie of kinderen goedkoper kan. De regering gaat zelf bouwen stimuleren en daarvoor goedkoop kapitaal aantrekken. Hiervoor zijn er gesprekken met banken gaande en gehoopt wordt dit project volgend jaar op te starten.

De 158 grondpapieren die zijn uitgereikt, betreffen voornamelijk bouwpercelen. Ramsukul zegt dat vanwege de woningnood er hieraan prioriteit wordt gegeven. Hij merkt op dat mede vanwege het online registreren er vaart komt achter de uitgifte van grondpapieren.

De bedoeling is om voor eind december 500 beschikkingen en/of bereidverklaringen uit te reiken in Nickerie. Volgens Ramsukul is er reeds geïdentificeerd waar er vrije percelen zijn.