Rosebel financiert agrarisch project in Brokopondo

V.l.n.r. Kapitein Henry Kaffe Michiel Fleischeuer Rosebel Linus Diko Bonanza Agro Industries 2

GFC NIEUWSREDACTIE- Rosebel Gold Mines (Rosebel) en het Platform van Traditionele Gezagsdragers Brokopondo hebben een financieringsovereenkomst getekend voor het Brokopondo Outgrowers project.

Dit is een pilotproject dat de agrarische sector in het district een behoorlijke boost zal geven, door landbouwers uit de Communities of Interest (COI) van Rosebel te assisteren bij het opzetten van een agrarische onderneming.

Met de ondertekening is er een aanvang gemaakt met het creëren van lokale landbouwbedrijven die op lange termijn een duurzaam inkomen voor de gemeenschappen in Brokopondo kunnen bewerkstelligen.

Het project zal worden gestart met een groep van 10 landbouwers, en wordt verder uitgevoerd volgens een concept waarbij elke landbouwer op zijn beurt 3 tot 5 anderen uit zijn dorp ook in de gelegenheid zal stellen om agrarische producten te verbouwen.

Aan het begin van dit jaar is er door Rosebel, in samenwerking met de traditionele gezagsdragers een bewustwordingsprogramma opgestart om de gemeenschap van Brokopondo te informeren over de voordelen van landbouw als een potentiële commerciële activiteit voor het district.

OOK INTERESSANT
Regering wil kleine goudmijnbouw in formele sfeer brengen

Volgens Jerry Finisie, Community Relations and Development Manager bij Rosebel, wordt met dit project de plaatselijke economie verder versterkt.

“Het is niet alleen een onderdeel van onze Corporate Social Responsibility beleid, maar ook een manier om de omliggende gemeenschappen van Rosebel zelfvoorzienend te maken en een oplossing te bieden voor de gevolgen van de economische situatie in het land,” vertelt hij.

“Wij hebben ook gekeken naar de recente overstromingen en hoe wij dit risico zoveel als mogelijk kunnen beperken. Voor de uitvoering van dit project is er daarom een locatie gekozen dat hoger gelegen is en niet langs een rivier. Het gaat voornamelijk om ontwikkeling van de agrarische productie in het district, en wel op de meest duurzame manier.”

De overeenkomst is getekend door de General Manager van Rosebel, Michiel Fleischeuer, de Voorzitter van het Platform van Traditionele Gezagsdragers Brokopondo, Henry Kaffe, en de directeur van Bonanza Agro Industries, Linus Diko.

OOK INTERESSANT
President Santokhi benadrukt investering in gezondheidszorg tijdens jaarrede

Bonanza Agro Industries is aangesteld als projectcoördinator en levert een eigen bijdrage van US $10.000 aan de totale kosten.

Rosebel financiert voor US $100.000 het nodige materiaal dat bestaat uit walking tractors, motorsprayers, dieselwaterpompen, brushcutters, Personal Protective Equipment (PPE) en andere benodigdheden voor een goede start van het project.