fbpx

Rondetafelconferentie voor ondernemers in Suriname en Nederland

GFC NIEUWSREDACTIE- De Nederlandse ambassadeur Henk van der Zwan heeft een beleefdheidsbezoek gebracht aan minister Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) van Suriname.

Het onderwerp van gesprek is het bezoek van twee burgemeesters Femke Halsema van Amsterdam en Jan van Zanen van Den Haag aan Suriname, waarbij het economisch component aan de orde zal komen.

Volgens de ambassadeur zal gekeken worden naar de nieuwe samenwerking met Suriname. Daarbij ligt in de planning om op 27 mei een rondetafelconferentie te organiseren voor het ondernemersveld.

Tijdens de conferentie zal met name worden nagegaan hoe jong ondernemerschap te stimuleren. Ook zal er aandacht worden geschonken aan vrouwelijk ondernemerschap.

BEKIJK OOK  Enorme verliezen Colakreek door dambreuk en coronapandemie

Minister Kuldipsingh vindt het een eer dat de Surinaamse overheid betrokken wordt bij de rondetafelconferentie, omdat daardoor de gelegenheid wordt gecreëerd om te praten over de technische assistentie voor ondernemerschap.

De EZ-minister is thans bezig met het structureren van het Kleine- en Middelgrote Ondernemersfonds (KMO) en hoopt op een bilateraal gesprek met beide burgemeesters.

De Nederlandse ambassadeur heeft een verzoek gedaan aan de minister om wederom te kijken naar een handelsmissie. Hij is bereid waar nodig te assisteren en te ondersteunen.

Kuldipsingh heeft tot slot aangegeven dat zij graag gebruik wenst te maken van de expertise voor jonge ondernemers.