fbpx

Rijstboeren ingenomen met veldbezoeken president

GFC NIEUWSREDACTIE- Diverse rijstboeren in Suriname hebben tijdens veldbezoeken van president Chandrikapersad Santokhi in de rijstvelden kenbaar gemaakt ingenomen te zijn met het initiatief.

Het staatshoofd heeft zich zaterdag tijdens een bezoek aan het rijstdistrict georiënteerd in rijstarealen die sinds vorig jaar enorme last ondervinden van een rattenplaag. De president heeft zich tijdens zijn bezoek laten inlichten over de schade die is aangericht en de risico’s die de rattenplaag met zich mee kan brengen.

De boeren hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid om hun noden kenbaar te maken. Enkele uitdagingen zijn het invoeren van de btw, prijsverhogingen en de toegang tot snel en goedkoop kapitaal.

De president heeft aangegeven dat er gewerkt zal worden aan een overzicht van de totale geleden schade. Op basis daarvan zal worden nagegaan welke mogelijkheden er zijn om de geleden schade op te vangen. Echter liet hij weten dat de recent ingestelde commissie rijst rattenplaag Nickerie, hem reeds een beter zicht heeft kunnen verschaffen over de situatie.

De commissie zal worden betrokken om spoedig met alle relevante actoren de koppen bij elkaar te steken hoe de plaag effectiever te kunnen beheersen. Het staatshoofd zegt dat de situatie nu onder beheersbare proporties lijkt te zijn, maar dat de gemeenschap en autoriteiten alert moeten blijven voor een piek.

De schade is voor dit jaar niet te overzien, voor deze maand is door de commissie aangegeven dat reeds 7% van de aanplant is aangetast. De aantasting kan ernstige gevolgen hebben voor het rijpingsproces van rijst.

OOK INTERESSANT
De partij die nooit slaapt, Pertjajah Luhur, geeft maaltijden aan have- nots

De DNA-leden Hariette Ramdien en Mahinder Jogi hebben namens de boeren ook hun waardering uitgesproken over het initiatief van het staatshoofd om zich persoonlijk te oriënteren. Ook juichen zij het toe dat er steun is toegezegd namens de regering.

Santokhi zegt voorstander te zijn van een integrale aanpak van de situatie rondom de rattenplaag, die Nickerie sinds 2022 teistert. “Als de rattenplaag niet goed aangepakt wordt, zal het zeker weten impact hebben op de samenleving. En kan risico’s hebben voor de gezondheid.”

Tijdens een presentatie voorafgaand aan de veldbezoeken is gebleken dat er een toename is geweest in de rattenpopulatie. Dit heeft mogelijkerwijs gezorgd voor een productieverlies van ongeveer 15 procent in het afgelopen jaar.

Gebleken is dat de rijstvelden in de oostelijke polders, Henar Polder en Middenstandspolder het meest getroffen zijn. Betere voorlichting naar de boeren en gemeenschap toe over hoe om te gaan met de rattenplaag, zal de komende periode plaatsvinden.

Op dit moment is er geen ernstige dreiging voor de voedselproductie, maar het staatshoofd vraagt wel alertheid van eenieder om erger te voorkomen.