RGD bedankt Cubaanse artsen

GFC NIEUWSREDACTIE- Met het vertrek van een groep Cubaanse artsen en verpleegkundigen uit Suriname, is ook afscheid genomen van de 9 artsen die hun krachten hebben gegeven aan de Regionale Gezondheidsdienst (RGD).

De groep keerde op 23 september terug naar hun land en waren de laatsten die deel uit maakten van de missie van september 2019-september 2021.

De RGD is de artsen heel erg dankbaar voor hun dienstverlening aan cliënten van in het bijzonder Koewarasan, Wonoredjo en Coronie, alwaar zij voor het laatst tewerkgesteld werden.

Met dit vertrek is een leemte ontstaan die opgevuld moet worden.

Als blijk van waardering heeft directeur Nishita Gajadin een bescheiden presentje aangeboden aan delegatieleider Mario González Reyes.