Renovatie ambassadegebouw Brussel ruim SRD 15 miljoen

GFC NIEUWSREDACTIE- Sedert 2019 hebben de autoriteiten in België de Ambassade van Suriname in Brussel aangeschreven met betrekking tot de staat van het gebouw.

Het pand waarin de ambassade is gevestigd is eigendom van de Staat Suriname en verkeert thans in zeer deplorabele staat.

Zo beargumenteerde minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) in de Raad van Ministers (RvM) van 11 mei waarom er een bedrag van ruim SRD 15 miljoen nodig is voor de renovatiewerkzaamheden.

Per diplomatieke nota van 25 april 2022,wordt met ingang van 1 januari 2022 het eigendomsgebouw van de Staat Suriname te Brussel derhalve niet aangemerkt als een officieel gebouw.

Dit conform de protocolgids van het Koninkrijk België, waarin staat “ de missie heeft de bijzondere verplichting haar officiële gebouwen dermate te onderhouden dat de berschermingsplicht lastens de ontvangende staat niet wordt verzwaard, zo niet kan de status van officieel gebouw worden ontnomen.”

Vicepresident Ronnie Brunswijk, die de Raad voorzit, heeft er geen moment aan getwijfeld om de goedkeuring voor dit voorstel van de bewindsman te geven.

Het benodigd bedrag zal uitgesmeerd worden over een periode van twee jaar, meldt het Directoraat Volkscommunicatie.

Om de residentie leefbaar te maken, is door de ambassade te Brussel urgent een stappenplan aangeboden met de bedoeling deze in de uitgezette periode te realiseren.

OOK INTERESSANT
Surinaamse volk wordt blij gemaakt met een dode mus, armoede zal voorlopig toenemen