Vakbeweging wil koerscompensatie en inflatiecorrectie voor arbeidende klasse

GFC NIEUWSREDACTIE- De gezamenlijke vakbeweging in Suriname wil dat de regering de werkende klasse tegemoetkomt met een koerscompensatie en inflatiecorrectie.

President Chandrikapersad Santokhi heeft samen met het clusterteam van ministers een ontmoeting gehad met de vertegenwoordigers van de verschillende vakbonden in Suriname naar aanleiding van een schrijven van de gezamenlijke vakbonden.

Er waren onder andere leden van de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) en C47 aanwezig. Vicepresident Ronnie Brunswijk woonde deze meeting ook bij.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Sinds het aantreden van deze regering is er op geen enkele wijze enige verlichting te merken voor het volk

Nadat president Santokhi zijn inleiding heeft gehouden en de laatste stand van zaken met betrekking tot het beleid van de regering heeft doorgegeven, droeg hij de leiding van de meeting over aan minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, die coördinator is van het clusterteam van ministers.

Het clusterteam onderhandelt namens de regering met de vakbeweging om te komen tot een sociaal akkoord.

De meeting is belegd om de volgende twee zaken: het afstemmen met de vakbeweging over de te treffen maatregelen van de regering om verlichting te brengen in de financiële situatie van de werkende klasse. Het gaat om tussentijdse maatregelen op weg naar definitieve oplossingen.

Het tweede aspect was om een tripartiet overlegorgaan in het leven te roepen als een platform, waarbij het bedrijfsleven, de vakbeweging en de overheid samen zullen werken aan plannen om een akkoord te bereiken over maatregelen die noodzakelijk zijn op weg naar volledige herstel van de economie.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: NDP heeft wel gevoel voor het arme volk, huidige regering is meedogenloos en moet naar huis

Aanstaande vrijdag wil president Santokhi het tripartiet overlegorgaan installeren met een ruime vertegenwoordiging van de vakbeweging.

Middels dit overlegorgaan zorgt de regering ervoor dat er op een gestructureerde manier overleg gevoerd zal worden op weg naar een sociaal akkoord.

Volgens minister Ramdin is het overleg met de vakorganisatie noodzakelijk omdat er samen gewerkt moet worden naar een gezonde economie.

Het voorstel van de vakbeweging is onder meer om koerscompensatie te krijgen en een inflatiecorrectie. In het schrijven aan de regering is er een wensenpakket samengesteld van 11 maatregelen die zij graag doorgevoerd wensen te krijgen van de regering.

Aanstaande zaterdag vindt er een vervolg meeting plaats om over concrete maatregelen te praten die in september genomen moeten worden. Deze maatregelen moeten leiden tot verlichting.

De minister van Financiën en Planning zal dan op tafel leggen wat er op basis van de beschikbare middelen gedaan kan worden om alvast te zorgen voor verlichting.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten