fbpx

Regering start in januari met gefaseerde uitvoering sociaal programma

GFC NIEUWSREDACTIE- De regering start van Suriname in januari met het gefaseerd uitvoeren van een integraal sociaal programma.

Het gaat om ondersteuning in zeven diensten, te weten: brandstof, elektriciteit, voedsel (basisbehoeften), transport, kookgas, water en medische steun.

Volgens minister Albert Ramdin is deze sociale ondersteuning bestemd voor groepen die daarvoor in aanmerking komen. Hij verduidelijkte tijdens een persconferentie vandaag dat niet eenieder in aanmerking komt voor sociale ondersteuning. In januari wordt gestart met de tegemoetkoming op brandstof.

De registratiecriteria voor de sociale ondersteuning zijn twee weken geleden in de regeringsvergadering goedgekeurd. Eenieder die netto 6500 verdiend in een gezin van vier personen, mag zich registreren. De bekendmakingen hoe de registratie moet plaatsvinden, gaan binnenkort de deur uit.

De genoemde zeven diensten zijn die waar de regering van mening is dat het betreffende deel van de bevolking behoefte aan ondersteuning heeft. Intussen is er een IT-platform in gereedheid gebracht voor wat betreft de registratie.

Ramdin zegt dat er nog moet worden vastgesteld wat het totale subsidiebedrag zal zijn. “De financiële middelen zijn beschikbaar, die ruimte is er om het te financieren”, aldus de regeringsfunctionaris.

BEKIJK OOK
75% van mensen die lijdt aan hoge bloeddruk heeft hun bloeddruk niet onder controle

Hij voegt eraan toe dat wanneer de uitvoering eenmaal optimaal functioneert en groepen in stad, district en binnenland allemaal geregistreerd zijn, de prijzen vanaf dat moment wel marktconform zullen zijn. “Dat betekent dat de rest van de samenleving die buiten deze categorie valt, de marktconforme prijs zal moeten betalen.”

De exercitie wordt volgens de bewindsman ook ondersteund door internationale organisaties zoals de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB), met zowel financiële middelen als met technische expertise.

Het voordeel van dit systeem is – los van het feit dat er van object- naar subjectsubsidie wordt overgestapt – dat de regering precies kan calculeren hoeveel er voor bepaalde diensten wordt ingebracht.

Hoewel dit per ministerie reeds het geval is, is het voordeel volgens minister Ramdin dat er naar een gecoördineerde aanpak wordt overgegaan in termen van de begroting.