Regering garandeert salaris personeel stichting One Stop Shop

GFC NIEUWSREDACTIE- De Raad van Ministers (RvM) heeft goedkeuring gegeven voor het betalen van de salarissen van de medewerkers van de Stichting One Stop Shop voor Chronische ziekten (OSS).

De stichting heeft in een petitie aan vicepresident Ronnie Brunswijk aandacht gevraagd voor de sluiting van de stichting.

In de petitie geeft het personeel aan dat ze op 24 februari van het managementteam van de OSS te horen kregen dat de stichting die reeds 8 jaar lang, kosteloos haar diensten verleent aan chronisch zieken in Suriname, genoodzaakt is haar deuren te sluiten per 1 maart. Dit omdat er geen middelen meer beschikbaar zijn om de stichting verder operationeel te houden.

De stichting ondersteunt patiënten met chronische zieken kosteloos met medische screening, wondbehandeling, educatie, behandeling door de medisch pedicure specialisten, fysiotherapeuten en psychologen. Door het verlenen van deze diensten heeft de stichting kunnen bijdragen aan stabilisatie van de amputatiecijfers in ons land.

De medewerkers geven aan dat door het stopzetten van de werkzaamheden cliënten voortaan niet meer bij de stichting terecht kunnen voor diensten. Verder betekent sluiting van de OSS dat het personeel brodeloos op straat staat. De medewerkers drukten hun bezorgdheid hierover en de toekomst van hun gezinnen uit aan Brunswijk en vroegen voor ondersteuning in de ontstane situatie.

De vp gaf aan dat de ontwikkelingen rondom de stichting hem bekend zijn. Hij gaf aan dat het geheel de aandacht heeft van de regering. De kwestie is reeds besproken met de President en er is reeds opdracht gegeven aan de minister om de kwestie aan te pakken.

De regering zal verder in contact treden met de vertegenwoordiger van de medewerkers om ook de andere knelpunten van de medewerkers aan te horen en aan te pakken.

Overige berichten