fbpx

Regering buigt zich met De Molen over agrarische ontwikkeling

GFC NIEUWSREDACTIE- Meelmaatschappij De Molen heeft reeds enkele jaren een integratieproject geschreven als het gaat om de agrarische ontwikkeling van Suriname.

De leiding van deze onderneming, in de persoon van directeur Julio Bhikharie, heeft tijdens een meeting op het Kabinet van de President deze plannen gepresenteerd aan een regeringsdelegatie onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi.

Bhikharie zegt dat het project geschreven is vanuit de ervaring van De Molen. Het gaat voornamelijk om het verwerken van lokale grondstoffen naar onze basisvoeding.

Er is daarbij een consumententraject en een stukje burgereducatie meegenomen. Er zullen micro-ondernemersprojecten ontwikkeld worden, terwijl ook de distributie naar de consument ondersteund zal worden.

Bhikharie zegt dat aan de regering ook een digitaal platform is gepresenteerd betreffende een betaalsysteem alsook een platform waarbij burgereducatie en ondernemerschap centraal staan.

Partijen hebben zich verder gebogen over kipproductie. Een van de belangrijke besproken punten is hoe effectief er met lokale grondstoffen de komende jaren voer geproduceerd kan worden en hoe de consumentenprijzen voor kip stabiel gehouden kunnen worden.

BEKIJK OOK
27-jarige vrouw aangehouden met drugs in haar bezit

Vanuit De Molen is er een traject uitgezet hoe dit te realiseren, namelijk door via bilaterale relaties betaalbare grondstoffen tegen vaste prijzen te importeren.

Nagegaan zal worden hoe opbrengsten zullen worden aangewend om grondstoffen, zoals soya lokaal te produceren.

Hiervoor zullen outgrowers en lokale ondernemers aangetrokken worden, te weten personen die grond beschikbaar stellen of grond voor deze producties aanvragen.

De Molen streeft ernaar al in de eerste helft van dit jaar te starten met tenminste een van deze projecten.

In samenwerking met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) worden kleine boeren reeds geïnteresseerd in het verbouwen van bijgewassen met Europa en de regio als afzetmarkten.

De Molen kan vanwege haar distributiekanalen ondersteunen in het transporteren en afzetten.

BEKIJK OOK: Directoraat Visserij hoort problemen vissers Pomona aan