fbpx

Directoraat Visserij hoort problemen vissers Pomona aan

GFC NIEUWSREDACTIE- Een delegatie onder leiding van onderdirecteur Zojindra Arjune van het directoraat Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft onlangs een werkbezoek gebracht aan de vissers uit het vissersdorp Pomona.

Dit vissersdorp is gelegen aan de rechteroever van de Surinamerivier.

De vissers hadden de leiding van het directoraat gevraagd om te bemiddelen over enkele probleemgevallen zoals standplaatsen en posities van enkele vissers in hun werkgebieden. De vissers die in dit gebied werkzaam zijn gebruiken fuiknetten om te vissen.

Gezamenlijk met de vissers is er van gedachten gewisseld over de problemen die zij hadden aangekaart. Door tactvol optreden zijn een aantal daarvan terstond opgelost en is bij enkelen nader onderzoek vereist. Daarover zijn tussen Arjune en de vissers goede afspraken gemaakt.

BEKIJK OOK
Financieel econoom Michael Julien ondersteunt ontwikkeling MKMO’s

De onderdirecteur gaf de vissers mee het belang van ordening, regelgeving en samenwerking voor een duurzame visserijsector. Hij legde vooral de nadruk op eerlijkheid en respect naar elkaar toe voor een goede samenwerking.

De vissers waren tevreden met de oplossingen die aangedragen zijn door Arjune. Hij heeft samen met de vissers een oriëntatie rondleiding gehad op de rivier.

BEKIJK OOK: Artsen verwijderen 18 meter lange lintworm bij 67-jarige man met extreme winderigheid