fbpx

Regering blijft in 2023 opties zoeken voor verlichting

GFC NIEUWSREDACTIE- De Surinaamse regering gaat in 2023 onverkort door met het zoeken naar opties om het leven dragelijk te maken.

Het nieuw jaar wordt volgens president Chandrikapersad Santokhi het jaar van verlichting. Het staatshoofd zegt in zijn nieuwjaarsboodschap dat er binnen de realiteit van het leven van elke dag naar opties gezocht zal worden.

“Daar is niet één magische formule voor, maar het is de optelsom van een pakket maatregelen, die ons stapsgewijs naar betere tijden zullen brengen, met inspanning van eenieder en alle betrokken partijen.”

“Of het nu gaat om het beteugelen van de wisselkoersen, de inflatie, fiscale verlichtingen, prijscontroles en nieuwe investeringen voor de hele samenleving. Al deze stappen samen zullen verlichting brengen,” voegt het staatshoofd eraan toe.

Hij zegt dat er ook in 2023 hard gewerkt zal worden om het werk dat in 2022 niet is afgemaakt, gezamenlijk te volbrengen. Het staatshoofd is ervan overtuigd dat het werk succesvol zal worden afgerond.

Santokhi zegt dat de regering zich ook in het afgelopen jaar tot het uiterste heeft ingespannen om Suriname verder op te bouwen. In hoofdlijnen is er succes geboekt en meer dan 380 beleidsresultaten behaald. “De fundamenten van onze economie hebben we weer op de rails gekregen. De weg omhoog wordt gezien en erkend door deskundigen in binnen- en buitenland,” aldus de president.

BEKIJK OOK
NGO’s ontvangen grants van Japan

Hij erkent dat de regering ook in 2023 geconfronteerd zal worden met de noden van alle dag bij de samenleving. Ook merkt het staatshoofd op dat de vruchten van alle inspanningen nog niet voldoende tastbaar zijn. “Maar dat gaat in 2023 veranderen. Ons land heeft goede vooruitzichten met een goed leven voor eenieder van ons. En we gaan nu op weg naar het gericht en stapsgewijs invullen van die mogelijkheden in alle sectoren.”

De regering zal in 2023 binnen de door het IMF gestelde grenzen zorgen voor de nodige financiële verlichting. Die verlichting zal zich specifiek richten op personen met de laagste inkomens. “Subsidies op energie voor de hoogste inkomens worden afgebouwd, maar de laagste inkomens zullen we verlichting bieden met subjectsubsidie.”

Santokhi zegt verder dat de Omzetbelasting wordt afgeschaft en personen met een belastbaar inkomen onder de SRD 7.500 per maand zullen vrijgesteld worden van loonbelasting. Verder worden de sociale voorzieningen opgetopt tot SRD 1800, hetgeen al een stukje verlichting biedt.