RAVAKSUR niet eens met minimum uurloon van SRD 15,49

GFC NIEUWSREDACTIE- Minister Rishma Kuldipsing van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) in Suriname zegt dat het advies van de Nationale Loonraad voor het minimumloon van SRD 15,49 per uur bindend is.

In de loonraad zitten vertegenwoordigers van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), het ministerie van AWJ, het Planbureau en de vakbeweging.

De Raad van Vakcentrales in Suriname (RAVAKSUR) is het niet eens met het door de Loonraad voorgestelde minimumloon van SRD 15,49 per uur.

Robby Berenstein zegt dat de Nationale Loonraad bij de berekening van het minimumloon niet uitgegaan is van wat internationaal gangbaar is.

Hij wijst erop dat rekening gehouden moet worden met internationale verdragen die regelen hoe minimumlonen tot stand worden gebracht. De eerste manier is door bepaling van een armoedegrens, maar niet op een armoedegrens op basis van een gezinssamenstelling van 1 persoon. “En dat is precies war hier is gebeurd,” zegt Berenstein.

RAVAKSUR heeft eerder een minimumloon van SRD 16.63 voorgesteld tijdens het Tripartiet Overleg. De vakorganisatie zegt dat nagegaan moet worden wat dragelijk is voor de economie.

Hij wijst erop dat de nieuwe minimum loon is vastgesteld op basis van een stelling van het bedrijfsleven dat zij het niet kan betalen, echter is er geen berekeningsmethode waaruit zou moeten blijken dat zulks wel het geval is. ook is geen rekening met reële behoefte van de werknemers.

OOK INTERESSANT
Werknemer gearresteerd na diefstal gouden halsketting ter waarde van SRD 200.000

De minister deelde eerder mee dat met de vakbeweging is afgesproken dat de SRD 15.49 voorlopig wordt gehandhaafd tot december en dat de zittingsperiode van de Loonraad verlengd wordt “met de instructie om te gaan kijken naar een nieuwe loonronde.”

De berekeningen zullen ondertussen ook geëvalueerd worden.