fbpx

Ravaksur heeft vervolggesprek met regering over invoering BTW

GFC NIEUWSREDACTIE- Het presidium van de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) is in een vervolggesprek met de regering bijeen geweest op het Kabinet van de President.

Hierbij zijn de leden van Ravaksur ingelicht over de effecten van de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) en de verhoging van de loonbelasting. Tevens is de impact van subsidies op de samenwerking met IMF gepresenteerd.

Tijdens het gesprek met Ravaksur heeft de regering zaken verduidelijkt over het belasting gebeuren, met name BTW en loonbelasting en hoe dit past binnen het raamwerk van het IMF. Hierbij is de regering ondersteund door de deskundigen Karel Eckhorst, adviseur in de Executive Board van het Internationaal Monetair Fonds en fiscaal jurist Roy Rijger.

Ravaksur lid, Dayanand Dwarka, zegt dat er eerder dit jaar met de regering is afgesproken dat bij de introductie van de BTW er tegelijk voor zou worden gezorgd dat loontrekkers verlichting zouden krijgen in de sfeer van de loonbelasting.

President Santokhi zei bereid te zijn mee te gaan met elke voorwaarde dat past binnen het raamwerk van het Internationaal Monetair Fonds.

BEKIJK OOK
DNV CSIRT waarschuwt: Scammersbende in Suriname actief op social media

Het staatshoofd heeft de nadruk gelegd te voldoen aan de door het IMF gestelde voorwaarden en de review in maart 2023. Hieronder valt dat de Wet Belasting Toegevoegde Waarde zodanig moet zijn aangepast dat het goed implementeerbaar is.

Tenslotte is overeengekomen dat de belastingvrije som uiteindelijk wordt opgetrokken naar SRD 7500 per maand. Het is de bedoeling dat na 3 maanden een evaluatie zal moeten komen met betrekking tot de hele belastinghervorming alsook de stand van zaken aangaande de BTW-wet.

Verder is gevraagd naar de verruiming van de belastingschijven welke zullen opschuiven naar mate de belastingvrije zone zal worden opgetrokken. Er komt een monitoring unit ter implementatie van de BTW wet.

In die unit zullen vertegenwoordigers van de vakbeweging, het bedrijfsleven en de regering participeren om ervoor zorg te dragen dat de targets die zijn gesteld met betrekking tot de BTW-wet ook worden gehaald.