fbpx

Publieke actoren geïnformeerd over prioriteiten CFATF-evaluatierapport

GFC NIEUWSREDACTIE- Actoren uit de publieke sector in Suriname zijn geïnformeerd over de prioriteiten in Surinames Mutual Evaluation Report (MER) van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF).

Het gaat actiepunten c.q. aanbevelingen, waaraan invulling zal moeten worden gegeven om te voorkomen dat Suriname door de overkoepelende Financial Action Task Force geblacklist wordt. De meeting werd georganiseerd door de Project Implementatie Unit van het Anti-Money Laundering Programma (PIU/AML).

PIU/AML-coördinator Roy Baidjnath Panday geeft aan dat het gaat om belanghebbenden, voornamelijk ministers die een directe verantwoordelijkheid hebben in het adresseren van vraagstukken die van belang zijn om hiaten in het Surinaamse wetgevingssysteem weg te werken.

Onder de aanwezigen bevonden zich de ministers Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, Krishnakoemarie Mathoera van Defensie, Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) en Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ).

Zij werden geïnformeerd over vraagstukken inzake de aanpak van money laundering en terrorismefinanciering en de prioriteiten die aan de hand van het CFATF/MER voor 2023 zijn opgesteld.

Vorig jaar zijn er reeds sessies geweest met onder andere voorzitters van het AML Platform, het gaat in deze om functionarissen vanuit ministeries, de Centrale Bank van Suriname (CBvS), het Openbaar Ministerie (OM). De meeting was primair bestemd om de ministers en hun functionarissen in een sessie bekend te maken met de actiepunten.

Suriname moet namelijk voor november dit jaar een vervolgrapportage aanbieden aan de plenaire vergadering van de CFATF. Om de rapportage in die periode op de agenda te hebben, zal het document op zijn minst twee maanden eerder dan wel in september af moeten zijn.

OOK INTERESSANT
KTS Group toont interesse in oliepalmteelt Suriname

De PIU-coördinator zegt dat het tussen nu en de streefperiode heel kort dag is. Er zullen daarom effectief stappen gezet moeten worden. Er zijn twee belangrijke kaders benoemd. In eerste instantie zal de focus gelegd worden op een aantal cruciale wet- en regelgevingsproducten met een belangrijke rol voor het ministerie van Justitie en Politie. Daarnaast moet er worden gedemonstreerd dat Suriname effectief omgaat met hetgeen tot nu toe aan wetgeving tot stand is gebracht.

Tijdens de meeting zijn er presentaties geweest van de PIU-coördinator zelf, drs.Shakuntala Gangadin-Algoe van het Directoraat Toezicht van de CBvS, tevens lid van de Nationale Anti-Money Laundering Commissie (NAMLAC) en Ingeborg Geduld-Nijman eveneens van de CBvS en lid van de NAMLAC.

De twee CBvS-functionarissen zijn onder meer ingegaan op de ratings, beoordelingen en aanbevelingen die Suriname gehad heeft in het MER. Gangadin-Algoe noemde 2023 een cruciaal jaar voor Suriname.

Volgens Geduld-Nijman is het de bedoeling om te komen tot een Nationaal AML/CFT Strategisch Plan. Dit plan moet bevorderen dat Suriname zowel technisch aan de internationale standaarden voldoet, maar vooral een effectief werkend systeem heeft.