fbpx

Project: “Iedereen hoort erbij, dat maakt mij blij”

GFC NIEUWSREDACTIE- Op 21 september organiseert de stichting haar eerste activiteit onder het motto: Iedereen hoort erbij en dat maakt mij blij.

In een inclusieve samenleving hoort elk kind erbij zo ook het kind met een beperking. Acceptatie van kinderen met een beperking betekent ook mogelijkheden creëren dat zij mee kunnen doen aan maatschappelijke activiteiten.

In Suriname is het kind met een beperking vaak achtergesteld, er is weinig aandacht voor deze groep. Hoe ga je om met een kind met een beperking, wat is er nodig om deze doelgroep volwaardig te laten participeren in onze samenleving?

Deze zijn onder meer de vragen waar de Stichting Nationaal Monument Kind met Beperking Suriname zich mee bezighoudt en antwoord op wil geven. De stichting zet zich in om de taboes die er zijn over mensen met een beperking te doorbreken.

Een belangrijk doel is het realiseren van een monument: een plek voor ontmoeting, gesprek en debat over de bouwstenen die bijdragen aan een menswaardig bestaan van mensen met een beperking en nationale bewustwording.

Door middel van het organiseren van activiteiten voor deze doelgroep waarbij kinderen zonder een beperking worden betrokken hoopt de stichting dat de kinderen onderling elkaar beter leren kennen, het respect voor kinderen met een beperking te bevorderen en de acceptatie te stimuleren. Hiermee stimuleer je die waarden in onze samenleving als geheel.

BEKIJK OOK
Suriname ondersteunt geassocieerd Caricom-lidmaatschap Nederlandse Antillen

Van 09:00 tot 12:00 uur staat er een teken/schilderactiviteit op het programma dat wordt georganiseerd op het terrein van Paramaribo Zoo. Kinderen tussen de 10 en 15 jaar zonder beperking en kinderen en personen met een beperking tot 25 jaar kunnen hun creatieve talenten tonen door een tekening/schilderij te maken onder begeleiding van bekende Surinaamse kunstenaars (inschrijving is nodig).

De gemaakte tekeningen en schilderingen kunstwerken dienen als inspiratie voor het ontwerp van het monument kind met een beperking. Naast de beschikbare voorzieningen door de stichting levert de Lionsclub Paramaribo Noord bij aan het verzorgen van de versnaperingen.

De stichting-bestuurders hopen met de verschillende bewustwordingsactiviteiten waarbij de sociaal maatschappelijke ondersteuning centraal staat, het draagvlak te vergroten voor de realisatie van het nationaal monument.