Productie marihuana tegengaan bij opzetten hennepindustrie in Suriname

GFC NIEUWSREDACTIE- De productie van industriële hennep kan leiden tot een nieuwe vorm van industrie en daarmee de economische ontwikkeling van ons land.

President Santokhi heeft op 7 mei de Presidentiële Werkgroep ‘Implementatie Industriële Hennepteelt’ geïnstalleerd

De bestanddelen van industriële hennep, worden voor verschillende toepassingen gebruikt.

Enkele voorbeelden zijn: Het bereiden van voedsel, het vervaardigen van vezelproducten en bouwmaterialen, in de geneeskunde, in de productie van cosmetica en in de productie van veevoeder.

President Santokhi benadrukt dat de laatste jaren de ontwikkeling van industriële hennep een enorme ontwikkeling wereldwijd heeft meegemaakt.

“Het is de basis van een miljardenindustrie in verschillende geïndustrialiseerde delen van de wereld, waaronder de Verenigde Staten en Europa.”

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Steeds meer Surinamers brengen hun eigen landgenoten onbewust om het leven

“Deze miljardenindustrie kan ook in ons land, gelet op de grote ruimte die we hebben alsmede de vruchtbare grond en de klimatologische omstandigheden,” zegt het staatshoofd.

Suriname krijgt veel belangstelling van investeerders die willen investeren in het opzetten van faciliteiten voor de productie van industriële hennep.

Het staatshoofd zegt er alles aan te zullen doen om deze economische ontwikkeling te kunnen bevorderen.

“Tegelijkertijd moeten we rekening houden, dat hennep ook een duistere toepassing heeft, namelijk het bedwelmende en mogelijk verslavende effect van marihuana, dat ook een bestanddeel van hennep is.”

“De productie en handel van marihuana is door internationale verdragen verboden, maar ook vanwege de negatieve gevolgen voor de volksgezondheid, willen wij ook dat deze toepassing van hennep geen ingang zal vinden in ons land,” benadrukt de regeringsleider.

President Santokhi merkt op dat er een effectief institutioneel en wet-en regelgevingskader zal moeten zijn, waarbij enerzijds de productie van industriële hennep in het kader van de economische ontwikkeling van ons land zal worden bevorderd, maar anderzijds de productie van marihuana zal worden tegengegaan.

“Dit is noodzakelijk om ons internationale reputatie en ons gezag te kunnen waarborgen, maar ook om de nationale volksgezondheid te kunnen blijven beschermen,” merkt de regeringsleider op.

President Santokhi geeft aan dat er thans een ontwerpwet ‘Wet Industriële Hennepteelt’ ligt in De Nationale Assemblee.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Verdelgingsmiddelen in Suriname verbieden om personen die uit het leven willen stappen te beschermen

“Deze ontwerpwet voorziet in onze visie nog niet voldoende aan de vereisten, om te kunnen voorzien in dit effectief institutioneel en wet- en regelgevingskader. Aan uw werkgroep dan ook de taak om deze ontwerpwet grondig te herzien, opdat deze wel aan de vereisten zal kunnen voldoen.”

“Voorts is er geconstateerd dat er mogelijk een aantal toestemmingen inzake hennepteelt zijn uitgegeven, terwijl deze niet zijn gegrond op enig wettelijke grondslag.”

“Hierbij dan ook de taak van de werkgroep om deze toestemmingen te analyseren en mij als uw President, van advies hieromtrent te voorzien,” accentueert het staatshoofd.

Gelet op het belang van de hennepindustrie is de werkgroep ingesteld voor een duur van drie maanden.

De werkgroep is multidisciplinair samengesteld en bestaat niet alleen uit vertegenwoordigers van overheidswege, maar ook uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.

De werkgroep staat onder voorzitterschap van Mohamed Khodabux, adviseur van de president. Binnen drie maanden zal het institutioneel en wet-en regelgevingskader moeten zijn afgerond en zijn geïmplementeerd.

Overige berichten