fbpx

Steeds meer Surinamers brengen hun eigen landgenoten onbewust om het leven

INGEZONDEN- Steeds meer mensen in Suriname, zowel mannen en vrouwen, benemen steeds vaker het leven van hun eigen landgenoten.

Het wrange is dat deze ernstige crime waar velen zich openlijk schuldig aan maken en van wie de namen bekend zijn, ongestraft mag doorgaan.

De onwetendheid regeert al langer in ons land en zorgt momenteel – en helaas zal dat ook de komende periode nog zo blijven- voor veel menselijk leed.

Personen in Suriname komen nu haast dagelijks nodeloos aan hun einde of met levensbedreigende klachten terecht op de ICU omdat ze bang gemaakt zijn of worden door figuren die pretenderen de wijsheid in pacht te hebben.

Deze wezens die vaak genoeg totaal geen kennis van zaken hebben verspreiden regelmatig totaal verkeerde informatie via sociale media over de gevolgen die het prikken zou kunnen hebben.

Het gevolg is dat vooral onschuldige laagopgeleide slachtoffers die vaak niet beter weten, zich negatief laten manipuleren en op basis van desinformatie helaas de beslissing nemen om geen prikje te nemen.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Covid-gevaccineerden krijgen meer vrijheden

Er zijn recent mensen in Suriname heengegaan, waarvan één jonger dan 48 jaar oud, die zich in eerste instantie wilden laten prikken maar op een gegeven moment er van af hebben gezien omdat ze bang waren gemaakt.

Deze Surinamers hadden nu nog vrolijk in leven kunnen zijn indien ze de juiste inlichtingen hadden gekregen en zich hadden laten prikken zoals de overheid steeds adviseert.

Het zijn echter diegenen, de dwazen, die steeds desinformatie verspreiden die indirect verantwoordelijk zijn voor het heengaan van al deze landgenoten.

OOK INTERESSANT
Hoogste Surinaamse onderscheiding voor president Murmu

Hun dilettantische adviezen hebben fatale consequenties gehad en zullen die waarschijnlijk nog langere tijd hebben!

Het kan niet zo zijn dat deze indirect schuldigen ongestraft zo mogen doorgaan. Dit kost ignorante mensen hun levens!

Er zouden daarom zo snel als mogelijk maatregelen moeten worden getroffen om het verspreiden van verkeerde berichten tegen te gaan, desnoods met hoge boetes.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Brandslachtoffer dat 5 km aflegt om ziekenhuis te bereiken komt te overlijden

De Surinaamse overheid onderneemt mijns inziens veel te weinig acties om de ongeschoolde gemeenschap beter te beschermen tegen dwaze figuren die consistent mensen hun levens in gevaar brengen met foute info.

Deze ziekte kan bij sommigen een ernstig en vaak genoeg fataal verloop hebben. Het is daarom niet een taak van onbekwame figuren op sociale media om zich hiermee te bemoeien.

Laat bij twijfel het prikadvies over aan huisartsen en/of medische specialisten die per patiënt ook een veel betere individuele afweging kunnen maken. Die kunnen U veel beter advies geven en kennen hun verantwoordelijkheid!

Een ieder mag zelf beslissen of hij of zij wel of niet een prikje wil, dat is een recht waar niemand aan mag komen. Maar dan moet de beslissing wel genomen kunnen worden op basis van betrouwbare informatie en niet op de onzin die via sociale media door zeer ondeskundigen wordt verspreid.

R. Pinas

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]