fbpx

Prijzen van melk en melkproducten met 25% gestegen

GFC NIEUWSREDACTIE- De prijs van melk en melkproducten in Suriname is ingaande dinsdag 27 december met 25% gestegen.

Dit komt doordat de opkoopprijs van rauwe melk is verhoogd naar SRD 17,50 per liter. Daarnaast wordt er nog eens SRD 1,- aan vervoerskosten doorberekend, waardoor de kostprijs op SRD 18,50 komt.

De Melkcentrale Paramaribo (MCP) tracht de productie van melk voor de samenleving zo veel als mogelijk te garanderen. De verhoging van de opkoopprijs voor rauwe melk moet ook in dit kader gezien worden. Om de productie verder op te voeren, zullen er melkkoeien worden geïmporteerd.

MCP-directeur Dewkoemar Sitaram zegt dat er in samenspraak met het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) speciaal voor zwakke huishoudens een subsidie op melk komt.

Sitaram geeft aan dat deze verhoging komt nadat de melkleveranciers aan de bel hebben getrokken. “Zij hebben reeds maanden terug aandacht gevraagd hiervoor. De melkboeren kwamen vanwege verhoging van hun inputprijzen zoals voer, nutsvoorzieningen en de stijgende koers, niet meer uit met de oude prijs van SRD 14,” legt Sitaram uit.

Door de verhoging is MCP ook genoodzaakt de prijzen van haar producten te verhogen. De huidige verkoopprijs van 1 liter volle melk is ook aangepast naar SRD 27,50. “Wij moeten al onze kosten zien te dekken. Dat is heel erg moeilijk.”

BEKIJK OOK
Onlineregistratie babyvoeding voor baby’s jonger dan 1 jaar nog steeds mogelijk

De directeur legt uit dat de uitgaven van MCP de afgelopen periode ook behoorlijk zijn gestegen. Hij noemt onder meer de kosten voor brandstof en nutsvoorzieningen. Daarnaast spelen ook de gestegen koersen een belangrijke rol.

MCP zal conform een lijst van SoZaVo sociaal behoeftigen tegemoetkomen met een subsidie op volle melk. Voor deze groep zal een tarief van SRD 22,50 gelden. Sitaram zegt dat reeds velen hiervoor contact hebben gemaakt met de Melkcentrale. Hij benadrukt echter dat de registratie door het ministerie wordt gedaan.

Volgens Sitaram is de Melkcentrale niet uit op winstmaximalisatie. “We proberen met de bescheiden winst op onze bijproducten de kosten te dekken. Hierdoor kunnen we onze toekomst veiligstellen.” Hij geeft aan dat het bedrijf voor melklevering afhankelijk is van de melkboeren.

Op dit moment bedraagt het aantal liters rauwe melk ongeveer 2 miljoen op jaarbasis. Om de melkproductie te garanderen is de overheid voornemens 1500 melkkoeien te importeren.

De MCP-directeur juicht dit toe. Hij is van mening dat deze stap op termijn wel ervoor gaat zorgen dat de melkproductie omhooggaat. De Melkcentrale zal dan meer rauwe melk ontvangen en minder melkpoeder moeten importeren.