fbpx

President in spoedoverleg met Ravaksur

GFC NIEUWSREDACTIE- De Surinaamse president, Chandrikapersad Santokhi, heeft in een spoedoverleg pijnpunten vanuit de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) aangehoord.

Tijdens deze ontmoeting hebben partijen zich gebogen over oplossingsmodellen voor de besproken vraagstukken. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken International Business en Internationale Samenwerking zegt dat Ravaksur twee weken geleden per schrijven naar een spoedoverleg met de president heeft gevraagd. Dit vanwege de verslechterde financieel economische situatie in het land, de hogere kosten voor levensonderhoud en problemen met de inkomsten van verschillende lagen van de bevolking.

De bewindsman zegt dat het gesprek met de frontlinie van vakbonden constructief was. “Er is openhartig gesproken over een aantal zaken. Ten eerste over de politiek bestuurlijke situatie in het land. De ontwikkelingen die zich de afgelopen dagen hebben voorgedaan.”

De president heeft toegezegd dat er verder overleg komt met de politieke leiding in het land en Ravaksur. Verder heeft de vakcentrale aangegeven dat de armoede toeneemt en dat werkgelegenheid in gevaar komt. Aangegeven is dat kleine bedrijven het moeilijk hebben om te overleven in termen van inkomsten.

BEKIJK OOK
Commissie BAZO/BZV Nickerie stelt orde op zaken

“De president zegt dat wij in een situatie zijn van gezondmaking en er doen zich omstandigheden voor die niet zo aangenaam zijn voor de bevolking, maar dat dit traject noodzakelijk is om te komen tot herstel en gezondmaking. Dat is ook wat de vakbeweging wilt. Een duurzame economische ontwikkeling”, aldus de bewindsman.

Partijen hebben verder gesproken over de koopkracht van de Surinaamse burger, de toename van prijzen van goederen, met name van brandstof en de effecten daarvan op de leefbaarheid. Beide partijen hebben afgesproken dat er met een team van de belastingdienst nagegaan zal worden wat de mogelijkheden zijn ten aanzien van de herziening van de loonbelastingschijven.

Ook de kwestie van de invoering van bruto toegevoegde waarde gekoppeld aan een verlaging van loonbelasting is besproken, laat de bewindsman optekenen. Hij zegt vervolgens dat er in tripartiet overleg regelmatig contact is tussen Ravaksur en de regering. Volgend week vindt er een vervolggesprek plaats.