President doet tijdens iftar op paleis oproep tot vredevolle samenleving

GFC NIEUWSREDACTIE- “Als president zal ik mij samen met mijn regeerteam inspannen om onze samenleving daarheen te leiden waar we allen samen in vrede en harmonie kunnen leven, zonder vrees, haat of afgunst jegens elkaar.”

Deze woorden sprak de Surinaamse president, Chandrikapersad Santokhi, vrijdagavond ter gelegenheid van de iftar (ontvasten), die in het kader van de vastenmaand, plaatsvond in de achtertuin van het presidentieel paleis.

Het staatshoofd deed een oproep tot samenwerken aan een mooie, warme, welvarende en vredevolle samenleving. Hij merkte op dat de tolerantie die wij in Suriname hebben, een voorbeeld is voor andere landen waar mensen elkaar discrimineren op grond van hun etnische of religieuze achtergrond.

Volgens het staatshoofd bevinden overal ter wereld veel mensen zich soms in een uitzichtloze situatie waarbij armoede en onderdrukking om zich heen grijpen. “Echter leert de Ramadan ons solidair te zijn met de behoeftigen. Het is een goede gelegenheid om mensen die in nood zijn te helpen en ons te bekommeren om het lot van de sociaal zwakkeren.”

Het staatshoofd toonde zich ingenomen met de aanwezigheid van vertegenwoordigers van verschillende moslimorganisaties alsook moslims van verschillende denominaties in de achtertuin van het paleis.

OOK INTERESSANT
Surinaamse jongeren wachten tevergeefs op betere tijden

“Met uw aanwezigheid wordt bevestigd dat u veel belang hecht aan een open, vrije, maar bovenal hechte samenleving waarin alle Surinamers ongeacht hun godsdienst, cultuur een zijn.”

Santokhi benadrukte dat liefdadigheid in deze centraal staat. Naast de gelovigen waren ook leden van de Raad van Ministers en het Corps Diplomatique aanwezig.

Het staatshoofd stond stil bij de betekenis van zowel Ramadan als het ontvasten. Ramadan is volgens hem een periode van vasten en bezinning, een periode van dankbaarheid voor de vele zegeningen. Het vasten geeft, aldus het staatshoofd, eenieder nieuwe kracht voor zijn persoonlijk, gezins-, religieus en maatschappelijk leven.

Met het vasten wordt volgens hem niet alleen bijgedragen tot vergroting van het morele ethisch handelen, maar ook aan die van de hele natie.

“Hierdoor is uw moreel ethische uitstraling een inspiratie voor anderen om ook het goede te doen en het slechte na te laten en gezamenlijk te werken aan een samenleving met een hoog moreel besef en hoge normen en waarden.”

OOK INTERESSANT
Teleurstelling wacht duizenden grondaanvragers in Suriname

President Santokhi zegt dat leiders van alle godsdiensten de plicht hebben om zich als dienaren van de Almachtige in te zetten voor vrede, heil en rust in ons land. Bij de iftar wordt volgens hem van gedachten gewisseld over de vele deugden van Ramadan en worden positieve krachten gebundeld.

Hij zegt dat er uit de vele bindende krachten motivatie geput moet worden om een harmonieuze sfeer te creëren voor de opbouw van ons volk.

Het staatshoofd noemde de gezamenlijke avondmaaltijd na de iftar een middel om de boodschap en diepere betekenis van het vasten met elkaar te delen en daarmee een bijdrage te leveren aan natievorming in ons land.

Hadji Sidik Moertabat merkte op dat het voor het eerst in de geschiedenis van Suriname is dat een president de iftar op het paleis heeft georganiseerd.

Hij deed een oproep aan elke gelovige om zich gedurende de resterende vastenperiode te blijven inzetten voor goede werken.