Politieke parasieten in Suriname: Persoonlijk gewin triomfeert over publiek goed

Corruptie

OPINIE- In Suriname waar corruptie welig tiert, is het helaas een al te bekend scenario: mensen betreden de politieke arena niet om hun land en de levens van hun burgers te verbeteren, maar om hun persoonlijke fortuin te vergroten.

Dit fenomeen werpt een schaduw over de legitimiteit van politieke instituties en ondermijnt het vertrouwen van burgers in politieke leiders en het democratische proces.

Corruptie in de Surinaamse politiek neemt vele vormen aan: van omkoping en fraude, tot nepotisme en machtsmisbruik. Het komt niet alleen voor op hoog niveau, maar ook in tweede en derde lijn.

OOK INTERESSANT
Het dubieuze verhaal van corruptie en valsheid in geschrifte: Zal slechts de grondinspecteur hangen?

Het probleem is niet alleen beperkt tot een gebrek aan integriteit van individuele politici, maar ook tot systeemfouten die deze vorm van gedrag mogelijk maken en zelfs aanmoedigen.

De impact van corruptie in Suriname op de samenleving is enorm. Geld dat bedoeld is voor openbare diensten, infrastructuur en sociale programma’s verdwijnt in privézakken.

Corruptie leidt tot een scheve verdeling van middelen, verhoogt de sociale ongelijkheid en belemmert de economische groei.

OOK INTERESSANT
Santokhi, ruim eerst de rommel op alvorens zoete praatjes te houden op internationale podia

De hoop is dat er ooit een integere president aan de macht komt in Suriname en sterke anticorruptie-maatregelen implementeert, zoals transparantie in overheidsuitgaven, strafrechtelijke vervolging van corruptie en het bevorderen van ethisch leiderschap.

Alleen dan kan het vertrouwen in politieke instellingen in ons land worden hersteld en kan een einde worden gemaakt aan het tijdperk van politiek voor persoonlijk gewin.

S. Cruden

DISCLAIMER: Publicatie van opiniestukken houdt niet in dat GFC het eens is met de inhoud